Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1967, z. 2 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Daszkowski, Zbigniew. Red.
Data wydania: 1967
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ — TABLE DES MATIERES Półwiecze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich — Le demi-siecle de l'Association des Bibliothecaires Polonais (1917-1967) 89 Artykuły — Articles: BOGDAN HORODYSKI: Zadania nowoczesnej biblioteki narodowej — Les taches de la bibliotheque nationale moderne 91 JAN BAUMGART: Bogdan Horodyski jako bibliotekarz i działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich — Bogdan Horodyski comme bibliothecaire et activiste de l’Association des Bibliothecaires Polonais . 96 IRENA TUROWSKA-BAR: Edward Kuntze jako redaktor Przeglądu Bibliotecznego 1927-1948 — Edward Kuntze comme redacteur de „La Revue des Bibliotheques" (1927-1948) 110 BERNARD OLEJNICZAK: „Przegląd Biblioteczny" w latach 1946-1966 — „La Revue des Bibliotheques" en 1946-1966 129 BOLESŁAW OLSZEWICZ, WACŁAW OLSZEWICZ: Z prehistorii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich — De la prehistoire de l'Association des Bibliothecaires Polonais . 138 Recenzje i sprawozdania — Comptes-rendus : Biblioteka-Muzeum sztuki widowiskowej w Nowym Jorku {Jerzy Wierzbicki) 144 Centralna Biblioteka Techniczna w Hannowerze (Jerzy Wierzbicki) 146 BIBLIOGRAFIA EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAGADNIEŃ PRACY. PIŚMIENNICTWO POLSKIE 1962. Warszawa 1967 (Hanna Uniejewska) 147 MATERIAŁY SESJI PROBLEMOWEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ, 26-27 IV 1965 r. Szczecin 1965 (Witold Pawlikowski) 150 MlCATEK MIKULAS: Normy v oblasti knihovnictva, bibliografie a dokumentacje. Bratislava 1966 (Janina Pelcowa) 152 Z życia — Actualites: Odznaczenia 156 Z ruchu służbowego 156 Z Żałobnej karty 156 Narada robocza dyrektorów bibliotek państwowych i narodowych krajów socjalistycznych 22-23 VI 1967 r. (J. Z. Brudnicki) 157 Zalecenia normalizacyjne RWPG (Janina Pelcowa) 160 Wystawa ekslibrisu warszawskiego w Wołogdzie (Stefan Kotarski) 164 Kurs metodyki opracowywania indeksów (Irena Urbańczyk-Głowacka) 165 Resumes 167