Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1999, z.4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1999
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

JACEK WOJCIECHOWSKI: Na przełomie epok 265 ELŻBIETA MALINOWSKA: Problemy informacji naukowej i technicznej w Polsce 285 LUCJAN BILIŃSKI: Normy i wskaźniki w bibliotekach publicznych 295 MARIA WROCŁAWSKA: Normy pracy w bibliotekarstwie polskim 311 Sprawozdania 65. Rada i Konferencja Ogólna IFLA (Bangkok, 20-28 sierpnia 1999 r.) (Jadwiga Kołodziejska) 321 \ Ogólnopolska konferencja "Potrzeby bibliotek naukowych i publicznych w zakresie opracowania rzeczowego" (Warszawa, 7-9 grudnia 1999 r.) (Jolanta Traczyńska) 327 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 331 Z żałobnej karty Krystyna Niklewiczówna (1910-1999) (Ewa Truskolaska) 337 Radosław Cybulski (1924-1999) (Józef Wojakowski) 340 Jerzy Ratajewski (1928-1999) (Zbigniew Żmigrodzki) 343 Listy do redakcji O błędach i uproszczeniach (Stefan Rosołowski) 347 Kronika krajowa 353 Kronika zagraniczna 356 Wydawnictwa otrzymane 361 Autorzy 362 Roczny spis treści R. 67 1999 (Zest. Krystyna Bełkowska) JACEK WOJCIECHOWSKI: On the turn of centuries (Summary s. - 283) 265 ELŻBIETA MALINOWSKA: Issues in scientific and technical information in Poland (Summary - s. 294) 285 LUCJAN BILIŃSKI: Norms and indicators in public libraries (Summary - s. 308) 295 MARIA WROCŁAWSKA: Works norms in Polish libraries (Summary - s. 320) 311 R e p o r t s 65* IFLA Council and General Conference (Bangkok, August 20-28, 1999) (Jadwiga Kołodziejska) 321 " Needs of scientific and public libraries in the field of subject cataloguing" conference (Warsaw, December 7-9, 1999) (Jolanta Traczyńska) 327 Reviews 331 Obituary 337 Letters to the Editor 347 News from the country 353 News from abroad 356 Publication received 361 Contributors 362