Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1954, z. 1 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Horodyski, Bogdan. Red.
Data wydania: 1954
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ - TABLE DES MATIERES Po II Zjeździe PZPR 1 Rezolucja Walnego Zebrania Delegatów Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich 3 Artykuły -Articles: PAWEŁ RYBICKI: Dawne i nowe formy pracy w bibliotekach naukowych - Anciennes et nouvelles formes de travail dans des bibliotheques savantes 6 STANISŁAW SIEROTWlftSKI: O pracy naukowej bibliotekarzy - Du travail scientifique des bibliothecaires 43 Recenzje - Comptes rendus: JÓZEF GRYCZ i EMILIA KURDYBACHA: Bibliografia w teorii i praktyce. Warszawa 1953 (H. Uniejewska). JÓZEF KORPAŁA: Zarys dziejów bibliografii w Polsce. Wrocław 1953. (Anna Czekajewska). SBORNIK STATIEJ PO WOPROSAM BIBLIOTIEKOWIEDIENIJA I BIBLIOGRAFII. Wyp. 1. Moskwa 1953 (Jerzy Panas) 63 Z życia - Actualites: Walne Zebranie Delegatów ZBiAP: Referat sprawozdawczy kol. Adama Stebelskiego, przewodniczęcego ZBiAP 76 Protokół obrad 87 Uchwała Prezydium Rządu w sprawie rozwoju sieci fachowych bibliotek zakładowych (Edward Kossuth) 94 Kurs dla samodzielnych pracowników bibliograficznych (Maria Dembowska) 96 Kurs służby informacyjno-bibliograficznej 104 W obronie katedry bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego (W. Polakowska, H. Sanok, K. Kuna) 104 Resumes 108