Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1977, z. 3 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliologia,
Autorzy: Dembowska, Maria. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 1977
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 233 Artykuły MARIA DEMBOWSKA: Przegląd Biblioteczny wczoraj — dziś — jutro 235 JÓZEF KORPAŁA: Przegląd polskich czasopism bibliotekarskich 251 HENRYK SAWONIAK: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Geneza i rozwój wydawnictwa 281 BARBARA EYCHLEROWA: Recepcja Przeglądu Bibliotecznego w zagranicznych serwisach informacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 297 MARIA DEMBOWSKA: Uwagi na temat zakresu i organizacji badań w dziedzinie informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z programu SINTO 307 Doniesienia Automatyzacja i mechanizacja pracy w bibliotekach Wielkiej Brytanii (Danuta Konieczna) 313 Sprawozdania XV Krajowa narada informacji, Katowice 15-16 lutego 1977 (Barbara Sordylowa, Hanna Zasadowa) 319 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1976 r. (Leon Łoś) 324 Recenzje Przegląd piśmiennictwa i wydawnictw informacyjnych krajowych (Alicja Olejnik) 331 Nowelizacja norm bibliograficznych. Komunikat (Barbara Karamać) 334 Kronika krajowa 337 Kronika zagraniczna 338 Wydawnictwa otrzymane 342 Autorzy 343 CONTENTS From the Main Board of the Polish Library Association 233 Articles MARIA DEMBOWSKA: Przegląd Biblioteczny (Library Review). Past — present — future (Summary — 249) 235 JÓZEF KORPAŁA: A survey of the library periodicals appearing in Poland in 1945-11975 (Summary — 279) 251 HENRYK SAWONIAK: The Polish abstracts of foreign literature on library and information science (Summary — 296) 281 BARBARA EYCHLEROWA: Presentation of the Przegląd Biblioteczny in informative services for library science and scientific information (Summary — 305) 297 MARIA DEMBOWSKA: Researches in the scientific information and the SIJSTTO program (Sumimary — 312) 307 Communications Automation and mechanization of the work in the British libraries (Danuta Konieczna) 313 Reports XV National Conference on the Scientific Information, Katowice 15ieth / February 1977 (Barbara Sordylowa, Hanna Zasadowa) 319 Library of Polish Academy of Sciences in Warsaw in 1976 (Leon Łoś) 324 Reviews 331 News from the country 337 News from abroad 338 Publications received 342 Contributors 343