Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1972, z. 3-4 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red.
Data wydania: 1972
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Artykuły ALDONA GAWĘCKA: Biblioteki główne akademii nauk krajów 267 ZOFIA WALCZY: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie 275 MARIA BUDZANOWSKA: Opis rzeczowy piśmiennictwa w Przewodni ku Bibliograficznym 282 Opinie. Poglądy. Propozycje CELINA ZAWODZIŃSKA: Uwagi o czytelnictwie studentów. Z doświadczeń Biblioteki Jagiellońskiej 293 Doniesienia Z problemów międzynarodowego ujednolicenia zasad katalogowania (Maria Lenartowicz) 299 Sprawozdania Z prac Podsekcji Dokumentacji i Informacji Naukowej Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Nauki Polskiej (Leon Łoś) 305 Z działalności bibliotek Polskiej Akademii Nauk (Leon Łoś) 307 45 Doroczna Konferencja Aslibu, Darmstadt 10-14 października 1971 r. (Maria Magdalena Biernacka) 309 Duńska Płytoteka Narodowa w Kopenhadze. Z pobytu stypendialnego w październiku i listopadzie 1969 r. w Danii (Barbara Frydrychowicz) 314 Recenzje Biblioteki fachowe H. U. KLOTH, F. G. BARTH, R. MOBUS: Die wissenschaftliche Fachbibliothek. Leipzig 1970 (Alina Chajęcka) 317 Biblioteki wojskowe Informacja o bibliotekach wojskowych w wydawnictwach encyklopedycznych (Stefan Rosołowski) 319 Udostępnianie zbiorów R. T. JORDAN: Tomorrow's library. Direct access and delivery. New York 1970 (Jadwiga Kołodziejska) 322 Źródła informacji w dziedzinie historii literatury J. STARNAWSKI: Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. (Na tle dyscyplin pokrewnych). Warszawa 1971 (Elżbieta Słodkowska) 325 Analizy dokumentacyjne R. E. MAIZELL, J. F. SMITH, T. E. R. SINGER: Abstracting scien- tific and technical literaturę. An introductory guide and text for scientists, abstractors, and management. New York 1971 (Janina Westermark) 329 Normalizacja Maria LESKA: Normalizacja w zakresie informacji naukowej. Warszawa 1971 (Janina Pelcowa) 332 Statystyka wydawnictw Jadwiga KOBUSZEWSKA: Wybrane tematy statystyczne z rozwoju wydawnictw naukowych w latach 1966-1968. Wrocław 1970 (Maria Czarnowska) 336 Z żałobnej karty Janina BERGER-MAYEROWA (1900-1971) (Mario Czesława Janota) 341 Bolesław OLSZEWICZ (1893-1972) (Janina Kelles-Krauz) 343 Stanisław PAZYRA (1904-1971) (Czesław Gutryj) 346 Kronika krajowa 49 Kronika zagraniczna 353 Wydawnictwa otrzymane 357 Nasi autorzy 359 CONTENTS Articles ALDONA GAWĘCKA: The main libraries of the academies of sciences in the socialist countries (Summary — 274) 267 ZOFIA WALCZY: The University Library in Wilno (Summary — 281) 275 MARIA BUDZANOWSKA: Subject description of literature in the Przewodnik Bibliograficzny (Bibliographical Guide. Summary — 291) 282 Opinions. Views. Suggestions CELINA ZAWODZIŃSKA: Remarks on the reading habits of students. From- the experiences of the Jagiellonian Library 293 Communications On some problems of international standardization of cataloguing rules (Maria Lenartowicz) . 299 Reports On the work of the Documentation and Scientific Information Subsection of the Organizing Committee of the 2nd Congress of Polish Science (Leon Łoś) 305 On the activities of the libraries of the Polish Academy of Sciences (Leon Łoś) 307 The 45th Annual Aslib Conference, Darmstadt, 10th-14th October, 1971 (Maria Magdalena Biernacka) 309 The Danish National Record Library in Copenhagen. (From a scholarship visit to Denmark, October-November 1969) (Barbara Frydrychowicz) 314 Book Reviews 317 Obituary 341 Chronicie 349 Publications received 357 Our contributors 359