Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliografia: metodyka i organizacja Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Opis bibliograficzny, Bibliografia, Bibliografia - organizacja, Bibliografia - typologia,
Autorzy: Gondek, Elżbieta, Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ). Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2000
ISBN: 83-87629-43-X
Język: pol

 

Opis:

Ostatni obszerny polski podręcznik metodyki bibliograficznej ukazał się 37 lat temu, a w 1984 r. ukazał się skrypt pt. "Rodzaje bibliografii. Metodyka i technika ich opracowania", przygotowany przez zespół pracowników ówczesnego Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Jego nakład wynosił zaledwie 650 egzemplarzy. Także od wydania tej drugiej publikacji minęło sporo lat i w dziedzinie metodyki bibliografii następowały przez ten czas kolejne zmiany, związane głównie z uzupełnianiem dalszymi arkuszami dostosowanej do zaleceń ISBD normy 01152 Opis bibliograficzny; ponadto - z pojawieniem się norm określających terminologię i rodzaje bibliografii oraz postępującymi pracami nad językami informacyjno-wyszukiwawczymi i schematami ujęcia danych czytelnych maszynowo (formatami). W polskich bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej uruchomiono też zautomatyzowane systemy informacyjno-wyszukiwawcze, udostępniając za ich pomocą bibliograficzne bazy danych, będące narzędziami informacji bibliotecznej (katalogi i katalogi centralne), bibliograficznej (bibliografia narodowa oraz bibliografie dziedzin i wydawnictw ciągłych), faktograficznej (informatory nauki i inne) bądź nawet tekstowej. W komputerowej sieci rozległej o zasięgu globalnym (Internecie), znalazły się stale rosnące zbiory informacji, tworzone również przy wykorzystaniu metod bibliografii. W dalszym jednak ciągu trwają i znajdują powszechne zastosowanie metody bibliograficznej analizy dokumentów, będące podstawą ich opisywania; zwiększyła się tylko szczegółowość badania cech wydawniczych oraz zróżnicowanie wzorców opisu, dotyczących nowych rodzajów materiałów. Również metodyka przygotowywania opracowań bibliograficznych wszelkiego typu - tak spisów (listing titles), jak i przeglądów (compilations) czy monografii bibliograficznych - niezależnie od przechodzenia na nowe techniki ich wytwarzania, utrzymuje się zasadniczo w ramach tradycyjnego procesu. Gdy chodzi o spisy, ma on charakter w ogólnym ujęciu trójdzielny: obejmuje planowanie założeń spisu, gromadzenie i opisywanie materiałów oraz prace redakcyjne. Z tą - oczywiście różnicą, że opisy w bibliografii zautomatyzowanej wprowadza się do zbioru, mającego stanowić bazę komputerowego systemu informacyjno-wyszukiwawczego, zaś czynności redakcyjne znajdują swoje miejsce w oprogramowaniu zaprojektowanym specjalnie dla danej bibliografii czy też typowym. Powstają jednak i zapewne będą dalej powstawać także spisy bibliograficzne sporządzane metodami tradycyjnymi, nie mówiąc już o przeglądach, a zwłaszcza o monografiach bibliograficznych, które mają charakter indywidualnych studiów naukowych o specyficznym profilu.