Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2008, z. 1 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo, prasa,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2008
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Od redakcji - Barbara Sosińska-Kalata ANDRZEJ MĘŻYŃSKI: „Przegląd Biblioteczny” i jego recenzenci. Tylko nie tak, proszę! Referaty PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK W POLSCE Ogólnopolska konferencja z okazji jubileuszu 90-lecia SBP i 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”. Panel I: Nauka o książce, bibliotece i informacji KRZYSZTOF MIGOŃ: O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, bibliotece i informacji EWA GŁOWACKA: Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa na świecie MARIA PRÓCHNICKA: Standardy kształcenia i akredytacja kierunku „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” MAREK TOBERA: Bibliologia wobec polskiego rynku książki w latach 1944-2007 Ar tykuły JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Nauka-dydaktyka-praktyka w bibliotekarstwie ŁUKASZ JASTRZĄB: Doświadczenia poznańskie w budowaniu biblioteki cyfrowej na przykładzie prac Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk Z warsztatów badawczych REMIGIUSZ SAPA: Potencjał bibliotecznych katalogów online w zakresie sprzyjania zjawisku przypadkowego pozyskiwania informacji o literaturze naukowej AGATA ULANOWSKA: Kultura minojska w polskim Internecie Opinie. Poglądy. Propozycje Założenia do nowelizacji ustawy o bibliotekach (Błażej Feret) Dezinformujący opis bibliograficzny (Jerzy Starnawski) Sprawozdania „Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej - przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Toruń, 23-24 października 2007r.) (Paweł Marzec) „Kraków - Lwów. Książki, Czasopisma, Biblioteki XIX i XX wieku” IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Kraków, 21-23 listopada 2007 r.) (Adrian UIjasz) „Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury, ich typologia, organizacja i funkcje”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Wrocław, 6-7 grudnia 2007 r.) (Agnieszka Łobocka) „Po potopie. Dziecko, książka, biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty”. Konferencja Naukowa (Warszawa, 20-21 listopada 2007 r.) (Michał Zając) „Zarządzanie i organizacja bibliotek”. II Bałtycka Konferencja (Gdańsk, 21-22 listopada 2007 r.) (Dorota Grabowska, Małgorzata Pietrzak) „Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka”. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 15-16 stycznia 2008 r.) (Mikołaj Ochmański) Pięć lat katalogu NUKAT: osiągnięcia, problemy, perspektywy - relacja z konferencji „Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce” (Warszawa, 23-25 stycznia 2008 r.) (Agnieszka Kasprzyk) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Katowice 2007 (Wanda Pindlowa) Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Kuźminy. Warszawa 2007 (Krystyna Bednarska-Ruszajowa) Grzegorz Leszczyński: Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku. Warszawa 2007 (Ewa Chuchro) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 39 Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IVpod redakcją Haliny Kosętki. Kraków 2006 (Zofia Sokół) Kraków - Lwów: książki - czasopisma - biblioteki. Pod redakcją Haliny Kosętki. T. 8. Kraków 2006 (Zofia Sokół) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z życia SBP Sprawozdanie z obrad Zarządu Głównego i Prezydium SBP (10 grudnia 2007 r.) (Anna Grzecznowska, Małgorzata Dargiel-Kowalska Sprawozdanie z obrad Prezydium ZG SBP (1 lutego 2008 r.) (Anna Grzecznowska, Małgorzata Dargiel-Kowalska) Sprawozdanie z posiedzenia Rady Programowej Wydawnictwa SBP (25 stycznia 2008 r.) (Anna Grzecznowska, Małgorzata Dargiel-Kowalska) Z żałobnej karty Elżbieta Słodkowska (Jadwiga Sadowska) Jadwiga Czarnecka (Jadwiga Sadowska) Kronika (Zdzisław Gębołyś) Wydawnictwa otrzymane Wskazówki dla autorów