Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Z zagadnień form bibliografii : monografia bibliograficzna / Agnieszka Bajor ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Śląski . Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Bibliografia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2005
ISBN: 83-89316-38-2
Język: pol

 

Opis:

Spis treści 1. MONOGRAFIA BIBLIOGRAFICZNA. ZAGADNIENIA TYPOLOGICZNE 1.1. Formy bibliografii 1.2. Monografia jako rodzaj piśmiennictwa naukowego 1.3. Miejsce monografii wśród innych publikacji naukowych 1.4. Typy monografii 1.5. Definicje monografii bibliograficznej 1.6. Cechy formalne monografii bibliograficznych 1.7. Metody monograficzne dziel bibliograficznych 1.8. Miejsce monografii bibliograficznych wśród innych opracowań 2. TYPOLOGIA MONOGRAFII BIBLIOGRAFICZNYCH 2.1. Analiza monografii bibliograficznych 2.2. Monografie bibliograficzne jednego dokumentu 2.3. Monografie bibliograficzne jednego rodzaju lub gatunku piśmienniczego 2.4. Monografie bibliograficzne wielu druków połączonych osobą drukarza lub autora 2.5. Monografie bibliograficzne jednego czasopisma 3. MONOGRAFIE BIOBIBLIOGRAFICZNE 3.1. Zarys rozwoju biobibliografistyki i monografistyki literackiej 3.2. Bibliografie osobowe a monografie biobibliograficzne 3.3. Materiały biograficzne 4. MODELE MONOGRAFII BIOBIBLIOGRAFICZNYCH 4.1. Monografie biobibliograficzne ułożone według chronologii wydawniczej 4.2. Monografie biobibliograficzne w układzie chronologii piśmienniczej 4.3. Monografie biobibliograficzne w postaci odrębnych spisów podmiotowych i przedmiotowych 1. BIBLIOGRAPHICAL MONOGRAPH. TYPOLOGICAL PROBLEM 1.1. Forms of the bibliography 1.2. Monograph as a kind of the scholarly literature 1.3. Place of the monograph among different scholarly publications . 1.4. Types of the monographs 1.5. Definitions of the bibliographical monograph 1.6. Formal features of the bibliographical monograph 1.7. Monographic methods of the bibliographical works 1.8. Place of the bibliographical monographs among different studies 2. TYPOLOGY OF THE BIBLIOGRAPHICAL MONOGRAPHS . 2.1. Analisis of the bibliographical monographs 2.2. Bibliographical monographs of the one document 2.3. Bibliographical monographs of the one literacy class or category 2.4. Bibliographical monographs of the much prints units of the author 2.5. Bibliographical monographs of the one journal 3. BIO-BLIOGRAPHICAL MONOGRAPHS 3.1. Outline of the evolution of the bio-bibliographical and literary monographs 3.2. Personal bibliographies and bio-bibliographical monographs . 3.3. Biographical materials 4. MODELS OF THE BIO-BIBLIOGRAPHICAL MONOGRAPHS 4.1. Bio-bibliographical monographs arranged according to publishing chronology 4.2. Bio-bibliographical monographs arranged according to literary chronology 4.3. Bio-bibliographical monographs as a separate subjective and objective registers