Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i Elżbiety B. Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Bibliologia, Księgi pamiątkowe, Książka,
Autorzy: Grygrowski, Dariusz (1962- ). Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zybert, Elżbieta Barbara. Red.
Data wydania: 2005
ISBN: 83-89316-36-6
Język: pol

 

Opis:

Spis treści WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert) Elżbieta Barbara ZYBERT: Joanna Papuzińska-Beksiak, Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży Bibliografia prac Profesor Joanny Papuzińskiej-Beksiak Tabula Gratulatoria Anna RADZIEJOWSKA-HILCHEN: Bibliologia dzisiaj Michał ZAJĄC: Książka dla dzieci i młodzieży jako przedmiot badań bibliologicznych Jan Franciszek NOSOWICZ: Wartość semantyczna i słowotwórcza zapożyczeń Jerzy FRANKE: Warianty rozwoju cyfrowych kolekcji Marianna BANACKA: Estetyka książki w dobie przekazu multimedialnego Wojciech J. PODGÓRSKI: Piosenka naszej młodości (Adam Kowalski - Marynarka Wojenna) Małgorzata KISILOWSKA: Kształtowanie systemu motywacyjnego w zarządzaniu bibliotekami Dorota GRABOWSKA: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza Dariusz GRYGROWSKI: Bibliotekarze w elicie zawodów społeczeństwa postindustrialnego -życzenie czy pewność? INTRODUCTION (Elżbieta Barbara Zybert) Elżbieta Barbara ZYBERT: Joanna Papuzińska-Beksiak, Authoress, popularizer and specialist in didactics of the children and young people literature Bibliography of the writings of Professor Joanna Papuzińska-Beksiak Tabula Gratulatoria Anna RADZIEJOWSKA-HILCHEN: Bibliology today Michał ZAJĄC: Children and young people book as a research subject of the book studies Jan Franciszek NOSOW1CZ: Semantic and wordforming value of the borrowings Jerzy FRANKE: Variants of the digital collections developments Marianna BANACKA: Aesthetics of book in multimedia epoch Wojciech J. PODGÓRSKI: Song of our youth (Adam Kowalski - the navy) Małgorzata KISILOWSKA: Motivational system in libraries management Dorota GRABOWSKA: Methods of the activity in labour of the teacher-librarian Dariusz GRYGROWSKI: Librarians in elite of the postindstrial society professions -the wish or the certainty