Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych : (dla bibliotekarzy) / Bolesław Orłowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Naukoznawstwo, Nauka - historia, Odkrycia - nauki matematyczno-przyrodnicze,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2001
ISBN: 83-87629-66-9
Język: pol

 

Opis:

PRZEDMOWA WSTĘP PIERWOCINY WIEDZY O PRZYRODZIE WIEDZA O PRZYRODZIE W NAJDAWNIEJSZYCH CYWILIZACJACH GRECY - INICJATORZY NAUKOWEGO SPOSOBU MYŚLENIA ŚREDNIOWIECZE - PRZECHOWALNIA STAROŻYTNYCH ZDOBYCZY A MOŻE COŚ WIĘCEJ STWORZENIE MODELU NAUKI EMPIRYCZNEJ: REWOLUCJA NAUKOWA XVII WIEKU I JEJ KONSEKWENCJE Wątki: Mechanika ciał niebieskich i nie tylko Problem powietrza atmosferycznego Problem miary powszechnej Nowe, nieprzeczuwane światy dostępne poznaniu dzięki nowym wynalazkom - początki sprzężenia zwrotnego nauka-technika Umiejscowienie ludzkości i jej planety w czasie Instytucjonalizacja nauki OD ŚWIATA, W KTÓRYM PRAWIE WSZYSTKO ZOSTAŁO JUŻ ODKRYTE, DO ŚWIATA, W KTÓRYM MAŁO CO (JEŚLI W OGÓLE) JEST PEWNE: CASE STUDIES: Niewielka liczebność społeczności jako ograniczenie rozwoju Skąd się wzięła dzisiejsza postać kalendarza Podobieństwa i odmienności eksploracji Ziemi w epoce wielkich odkryć geograficznych i obecnej eksploracji przestrzeni kosmicznej Najwspanialsze triumfy umysłu ludzkiego POLSKI AKCENT BIBLIOGRAFIA INDEKS NAZWISK PREFACE INTRODUCTION DAWN OF NATURAL KNOWLEDGE NATURAL KNOWLEDGE IN EARLY CIVILIZATIONS GREEKS - INITIATORS OF THE SCIENTIFIC WAY OF THOUGHT THE MIDDLE AGES - A REPOSITORY OF THE ANCIENT ACHIEVEMENTS OR SOMETHING MORE NEW EMPIRICAL MODEL OF SCIENCE: THE SCIENTIFIC REVOLUTION OF THE 17th CENTURY AND ITS CONSEQUENCES Mechanics of the Celestial (and Other) Bodies Problem of the Atmospheric Air Problem of the Universal Measure Standard New Unexpected Worlds Accessible Thanks to the New Inventions - Beginnings of the Feedback-Relationship Between Science and Technology Locating of the Mankind and Its Planet in Time Institutionalisation of Science FROM THE WORLD ALMOST COMPLETELY DISCOVERED TO THE WORLD HARDLY (IF AT ALL) KNOWN CASE STUDIES: Small Population as the Limitation of Societies' Development How the Present Shape of the Calendar Has Emerged Resemblances and Dissimilarities Between the Earth's Conquest in the Epoch of Grand Geographical Discoveries and the Present-Day Space Exploration The Greatest Triumphs of Human Mind THE POLISH CONTRIBUTION BIBIOGRAPHY PERSONAL INDEX