Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Praca z użytkownikiem w bibliotece / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Pedagogika biblioteczna, Promocja książki, Bibliotekarze, Czytelnictwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2000
ISBN: 83-87629-49-9
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI 1.WPROWADZENIE zmiany - czytelnicy - wielokomunikacyjność - mit automatyzacji - sztuczny intelekt - przyszłość bibliotek - komunikowanie - mediacja - marketing - istota pracy z użytkownikiem - partnerstwo - mediacje pozabiblioteczne - zakres rozważań - sposób korzystania 2. CHARAKTERYSTYKA punkty widzenia - kontekst biblioteczny - perspektywa komunikacyjna - ujęcie prakseologiczne 2.1. PRACA Z UŻYTKOWNIKIEM JAKO PROCES BIBLIOTECZNY biblioteka jako instytucja usługowa - usługi a praca z użytkownikiem - działanie świadome i ukierunkowane -wśród innych procesów - aktywizacja czy zaspokajanie oczekiwań - uzasadnienie - rejestr zadań 2.2. PEDAGOGIKA BIBLIOTECZNA inna pedagogika - bez manipulacji - układ symetryczny 2.3.PRACA Z UŻYTKOWNIKIEM JAKO PROCES KOMUNIKACJI interakcje - istota komunikacji - praca z użytkownikiem a komunikowanie - komunikowanie skuteczne - uprzywilejowanie odbiorcy - aprobata i dezaprobata - jeden adresat -wielu adresatów - zwrotność - relacje pośrednie i bezpośrednie - powtarzalność - kontekst - treści własne - sposoby komunikowania 2.4. PRAKSEOLOGICZNE PRZESŁANKI PRACY Z UŻYTKOWNIKIEM działanie skuteczne - celowość - porządek - schemat działania zorganizowanego - planowanie - scenariusz - wykonanie - analiza 3. CELE I ZAKRESY istota celu 3.1. RÓŻNORODNOŚĆ CELÓW błędna identyfikacja celu - cel a przedmiot działania - mnogość celów - cele finalne 3.2. CHARAKTERYSTYKA CELÓW ZASADNICZYCH cele poznawcze - intelektualizacja - zadania estetyczne - rozrywka - substytucja - zadania szczegółowe 3.3. UŻYTKOWANIE BIBLIOTEKI zasięg i wykorzystanie oferty - rozpoznanie oczekiwań - relacje środowiskowe - organizacja usług - informacja o zbiorach i usługach - promocja