Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteki polskie we współczesnym Londynie / Jadwiga Szmidt ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki - Anglia, Emigracja polska, Polonia - Anglia, Biblioteki polskie na obczyźnie,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1998
ISBN: 83-87629-06-5
Język: pol

 

Opis:

PRZEDMOWA 7 1. POLSKA EMIGRACJA POWOJENNA W WIELKIEJ BRYTANII 9 1.1. Polonia w Wielkiej Brytanii 9 1.2. Organizacje i instytucje społeczno-polityczne, kulturalno-oświatowe i religijne w Wielkiej Brytanii 11 2. BIBLIOTEKI POLSKIE W LONDYNIE. TŁO HISTORYCZNE I STAN OBECNY 24 2.1. Biblioteki naukowe 29 2.1.1. Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego 29 2.1.2. Biblioteka Instytutu Kultury Polskiej 32 2.1.3. Biblioteka Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego 36 2.1.4. Biblioteka Polska POSK 45 2.2. Biblioteki publiczne 80 2.2.1. Centrala Bibliotek Ruchomych 80 2.3. Biblioteki parafialne 91 2.3.1. Biblioteka parafii pw. Chrystusa Króla (Balham) 91 2.3.2. Biblioteka parafii pw. Jezusa Miłosiernego (Croydon) 93 2.3.3. Biblioteka parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (Devonia Rd.) 95 2.3.4. Biblioteka parafii pw. NMP Matki Kościoła (Ealing) 96 2.3.5. Biblioteka parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej (Forest Gate) 98 2.3.6. Biblioteka parafii pw. św. Andrzeja Boboli (Hammersmith) 99 2.3.7. Biblioteka parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia (Willesden) 100 2.4. Biblioteki szkolne 103 2.4.1. Biblioteki Szkół Przedmiotów Ojczystych 103 2.4.2. Biblioteka Szkoły Polskiej im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie 113 3. PODSUMOWANIE 116 4. STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 123 5. BIBLIOGRAFIA 125 6. SPIS TABEL W TEKŚCIE 129 7. SPIS WYKRESÓW W TEKŚCIE 130 8. INDEKS OSÓB, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI WYSTĘPUJĄCYCH W TEKŚCIE 131 9. WYKAZ OMÓWIONYCH BIBLIOTEK I ICH ADRESY 137 PREFACE 7 1. THE POLISH POST-WAR POLITICAL EMIGRANTS IN GREAT BRITAIN 9 1.1. The Polish community in Great Britain 9 1.2. Social, political, cultural, educational and religious organisations and institutions 11 2. POLISH LIBRARIES IN LONDON - HISTORICAL BACKGROUND AND CURRENT STATE 24 2.1. Research libraries 29 2.1.1. The library of the Piłsudski Institute in London 29 2.1.2. The library of the Polish Cultural Institute 32 2.1.3. The library of the Polish Institute and Sikorski Museum in London 36 2.1.4. The Polish Library at POSK 45 2.2. Public libraries 80 2.2.1. The Central Circulating Library 80 2.3. Parish libraries 91 2.3.1. The library at the Polish church of Christ the King in Balham 91 2.3.2. The library at the Polish church of Merciful Jesus in South Norwood 93 2.3.3. The library at the Polish church of Our Lady of Częstochowa in Devonia Road 95 2.3.4. The library at the Polish church of Our Lady Mother of the Church in Ealing 96 2.3.5. The library at the Polish chapel of Our Lady of Fatima in Forest Gate 98 2.3.6. The library at the Polish church of St. Andrew Bobola in Hammersmith 99 2.3.7. The library at the Polish chapel of Our Lady of Mercy in Willesden Green 100 2.4. School libraries 103 2.4.1. Libraries of Polish Saturday Schools 103 2.4.2 The library of The Polish Embassy School 113 3. CONCLUSION 116 4. SUMMARY IN ENGLISH 123 5. BIBLIOGRAPHY 125 6. INDEX OF TABLES 129 7. INDEX OF GRAPHS 130 8. INDEX OF NAMES, ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS 131 9. INDEX OF LIBRARIES AND THEIR ADDRESSES 137