Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy / Zdzisław Dobrowolski, Jerzy Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Wyszukiwanie informacji, Internet, Serwisy informacyjne - Internet,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2000
ISBN: 83-87629-38-3
Język: pol

 

Opis:

PRZEDMOWA 7 CZĘŚĆ I. ARCHITEKTURA I SERWISY INTERNETU Wprowadzenie 11 Architektura Internetu 14 Serwisy kanoniczne 19 Jak przyłączyć sieć lokalną do Internetu 46 Internet jako źródło rekordów 51 Biblioteczny intranet 76 CZĘŚĆ II. INTERNETOWE SERWISY INFORMACYJNE Wprowadzenie 85 Przegląd szperaczek 89 Katalogi tematyczne i indeksy 95 Polskie szperaczki i katalogi tematyczne 97 Multiszperaczki 101 Metaszperaczki 103 Metaprzewodniki 104 Serwisy specjalistyczne 105 Zestawienia najlepszych stron 111 Wskazówki 111 CZĘŚĆ III. WYBRANE WITRYNY Elektroniczne kolekcje 115 Biblioteki 131 Biblioteki Narodowe - Katalogi Centralne 136 Katalogi online w Internecie. Multikatalogi i metakatalogi 165 Katalog wirtualny METAOPAC 167 Katalogi online bibliotek polskich 174 Konsorcja biblioteczne 194 Stowarzyszenia i instytucje bibliotekarskie 196 Programy bibliotekarskie 201 Formaty - dokumentacja 202 Rynek książki 206 Czasopisma w Internecie 223 Encyklopedie internetowe 232 Normalizacja 234 Przewodniki po zasobach internetowych 237 Serwisy dziedzinowe 248 Muzea - galerie 254 Film 270 Serwisy informacyjne 272 Instytucje 275 Instytucje międzynarodowe 275 Instytucje państwowe 275 Inne instytucje 278 CIEKAWE LEKTURY 280 SŁOWNICZEK 281 PREFACE 7 PART 1. INTERNET ARCHITECTURE AND SERVICES Introduction 11 Internet architecture 14 Internet basic services 19 How you connect a LAN to the Internet 46 The Internet as a source of bibliographic records 51 Library intranets 76 PART 2. INTERNET INFORMATION SERVICES Introduction 85 Search engines 89 Directories 95 Polish search engines and directories 97 Multi-search engines 101 Meta-directories 103 Special services 105 Lists of the best sites Ill Suggestions Ill PART 3. SELECTED SITES Electronic collections 115 Libraries 131 National Libraries - Union Catalogs 136 OPACs. Multi- and meta-catalogs 165 Virtual catalogs METAOPAC 167 Polish OPACs 174 Library consortia 194 Library associations and institutions 196 Library projects 201 Formats 202 Books and bookstores 206 Internet Journals 223 Internet encyclopedias 232 Standardization 234 Internet directories 237 Subject sites 248 Museums and galleries 254 Film ' 270 News 272 Institutions 275 International institutions 275 State institutions 275 Other institutions 278 INTERESTING READINGS 280 GLOSSARY 281