Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteka w społeczności lokalnej = Library in the local community : materiały z sympozjum [październik 1991 r., Szczecin] / pod red. Stanisława Krzywickiego i Joanny Pasztelaniec-Jarzyńskiej ; Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Książnica Szczecińska Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne, Biblioteki - zmiany ustrojowe, Biblioteki samorządowe, Społeczności lokalne, Biblioteki publiczne - badania,
Autorzy: Krzywicki, Stanisław. Red., Pasztaleniec-Jarzyńska, Joanna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1993
ISBN: 83-85778-12-8
Język: pol

 

Opis:

Contents 4 Inhaltsverzeichnis 5 Od redakcji 7 Stanisław Krzywicki POLSKIE BIBLIOTEKARSTWO PUBLICZNE WOBEC PRZEMIAN . . 11 Wojciech Soiński MIEJSCE BIBLIOTEK W PROCESIE PRZEKSZTAŁCEŃUSTROJOWYCH 14 Lucjan Biliński, Krystyna Kuźmińska BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWE W POLSCE. DOŚWIADCZENIA I PRZEWIDYWANIA 16 Stanisław Czajka BIBLIOTEKI PUBLICZNE W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. POTRZEBA WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ 21 Władysław Michnal POLSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWA . 27 Stanisław Krzywicki BIBLIOTEKI PUBLICZNE POMORZA SZCZECIŃSKIEGO 36 Janina Jagielska BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W SWOIM ŚRODOWISKU 41 Ferenc Nagy ZMIANY W BIBLIOTEKACH W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE 45 Andris Vilks SYTUACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH NA ŁOTWIE 50 Hanno Jochimsen KOMENTARZ DO PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM BIBLIOTEKARZY 53 Birgit Dankert BIBLIOTEKI PUBLICZNE W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ . 56 Helmut Rosner BIBLIOTEKI PUBLICZNE W ZJEDNOCZONYCH NIEMCZECH. AKTUALNE PROBLEMY I PERSPEKTYWY 63 Eva-Maria Hüttl-Hubert NIEKTÓRE ASPEKTY PRACY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W AUSTRII 71 Marian Koren BIBLIOTEKA W SŁUŻBIE UŻYTKOWNIKA NA PRZYKŁADZIE HOLANDII 76 Marja Makkonen BIBLIOTEKI FIŃSKIE DZISIAJ 82 Carleton Earl BIBLIOTEKARSTWO PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII 86 Norma B. Jenson MARKETING A AMERYKAŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA .... 91 Contents From the Editor 101 Stanisław Krzywicki POLISH PUBLIC LIBRARIES IN A TIME OF CHANGE 104 Wojciech Soiński THE ROLE OF LIBRARIANSHIP IN THE RECENT CHANGES .... 107 Lucjan Biliński, Krystyna Kuźmińska PUBLIC LIBRARIES IN POLAND. EXPERIENCES AND PERSPECTIVES 109 Stanisław Czajka PUBLIC LIBRARIES FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY. THE IMPORTANCE OF SHARING INFORMATION AND EXPERIENCE 115 Władysław Michnal POLISH PUBLIC LIBRARIES IN THE SERVICE FOR THE COMMUNITY 121 Stanisław Krzywicki PUBLIC LIBRARIES OF THE POMERANIA DISTRICT 125 Janina Jagielska WARSAW PUBLIC LIBRARY IN ITS SURROUNDINGS 130 Ferenc Nagy CHANGING LIBRARIES IN A CHANGING WORLD 134 Andris Vilks SITUATION OF PUBLIC LIBRARIES IN LATVIA 139 Hanno Jochimsen COMMENTARY TO THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF LIBRARIANS 142 Birgit Dankert PUBLIC LIBRARY IN THE SERVICE OF THE LOCAL COMMUNITY . 145 Helmut Rösner PUBLIC LIBRARIES IN GERMANY — CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS 152 Eva-Maria Hiittl-Hubert SELECTED ASPECTS OF PUBLIC LIBRARIANSHIP IN AUSTRIA 160 Marian Koren THE LIBRARY AT THE SERVICE OF THE USER: THE CASE OF THE NETHERLANDS 165 Marja Makkonen FINNISH LIBRARIES TODAY 170 Carleton Earl PUBLIC LIBRARIES IN GREAT BRITAIN 174 Norma B. Jenson THE MARKETING OF AMERICAN PUBLIC LIBRARIES 179 Inhaltsverzeichnis Die nummeren der Seiten verweisen auf die Seite im englischen Text Von der redaktion 101 Stanisław Krzywicki DAS POLNISCHE BIBLIOTHEKEN IN DER ZEIT DER VERWANDLUNGEN 104 Wojciech Soiński DIE ROLLE DER BIBLIOTHEKSWESENS IM PROZESSE DER SYSTEMSVERÄNDERUNGEN 107 Lucjan Biliński, Krystyna Kuźmińska DIE BIBLIOTHEKEN IM SELBSTVERWALTUNGSSYSTEM. ERFAHRUNGEN UND PERSPEKTIVEN 109 Stanislaw Czajka DIE ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IM DIENSTE DER LOKALEN GEMEINSCHAFT. DAS BEDÜRFNIS DES INFORMATIONSUND ERFAHRUNGSAUSTAUSCHES 115 Władysław Michnal DIE ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IM DIENSTE DER GESELLSCHAFT 121 Stanisław Krzywicki DIE ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IM STETTINER POMMERN . 125 Janina Jagielska DIE ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK DER STADT WARSCHAU UND IHR MILLIEU 130 Ferenc Nagy DIE WANDLUNGEN IN DEN BIBLIOTHEKEN IN DER SICH VERÄNDERTEN WELT 134 Andris Vilks DIE LAGE DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IN LETTLAND 139 Hanno Jochimsen EIN KOMMENTAR ZUM PROGRAMM DES INTERNATIONALEN SYMPOSIUMS DER BIBLIOTHEKAREN 142 Birgit Dankert DIE ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IM DIENSTE DER LOKALEN GEMEINSCHAFT 145 Helmut Rösner DIE ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IM VEREINIGTEN DEUTSCHLAND. LAUFENDE PROBLEME UND PERSPEKTIVEN . . 152 Eva-Maria Hüttl-Hubert AUSGEWÄHLTE ASPEKTE DER TÄTIGKEIT DER ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IN ÖSTEREICH 160 Marian Koren DIE BIBLIOTHEKEN IM DIENSTE DES BENUTZERS IN HOLLAND 165 Marja Makkonen DIE FINNISCHEN BIBLIOTHEKEN HEUTE 170 Carleton Earl DIE ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN IN GROSSBRITANIEN 174 Norma B. Jenson MARKETING IN DER AMERIKANISCHEN ÖFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN 179 (Tłumaczenie: Władysław Leszczyński)