Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Internet i biblioteka / Zdzisław Dobrowolski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Internet, Internet a biblioteki, Edytorstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1998
ISBN: 83-87629-04-9
Język: pol

 

Opis:

PRZEDMOWA 7 Część I. Architektura i serwisy Internetu 9 Wprowadzenie 10 Architektura Internetu 13 Elektroniczna poczta 17 Listy dyskusyjne 24 Telnet 26 FTP 28 Archie 30 Gopher 30 WAIS 35 Pogawędki 36 Usenet 37 Poszukiwanie osób 39 World Wide Web 41 Język HTML 53 Język JAVA 60 Magiczne szperaczki 62 Bezpieczeństwo danych 68 Jak przyłączyć się do Internetu 73 WYBRANE ADRESY STARTOWE WEBU 78 SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW INTERNETU 94 Część II. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym 101 Wprowadzenie 102 Szybki rozwój telekomunikacji 109 Elektroniczne biuro 112 Elektroniczny tekst 114 Elektroniczne publikacje 117 Biblioteczne bariery 127 Automatyzacja bibliotek 129 Współczesny kryzys bibliotek 136 ZAKOŃCZENIE 146 BIBLIOGRAFIA 148 INDEKS 150 PREFACE 7 Part 1. Architecture and Services of the Internet 9 Introduction 10 An architecture of the Internet 13 Electronic mail 17 Mailing lists 24 Telnet 26 FTP 28 Archie 30 Gopher 30 WAIS 35 Internet Relay Chat 36 USENET 37 Finding people 39 World Wide Web 41 HTML Language 53 JAVA Language 60 Magic Serch Engines 62 Data Security Issues 68 Getting Connected to the Internet 73 SELECTED STARTING POINTS OF THE WEB 78 SELECTED TERMS OF THE INTERNET 94 Part 2. Library and the Information Society 101 Introduction 102 Communication Explosion 109 Electronic Office 112 Electronic Text 114 Electronic Publications 117 Limitations of Library 127 Library Automation 129 Crisis of Modern Libraries 136 CONCLUSIONS 146 SOURCES 148 INDEX 150