Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Literatura dziecięca - historia, Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży, Edytorstwo, Księgi pamiątkowe,
Autorzy: Zając, Michał (1964- ). Red., Świerczyńska-Jelonek, Danuta. Red., Leszczyński, Grzegorz (1956- ). Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISBN: 83-89316-62-5
Język: pol

 

Opis:

Część I. Diagnozy Joanna Papuzińska - Wpływ świata mediów na kształt książki dziecięcej i style jej odbioru Krystyna Kossakowska-Jarosz - Wzorce kultury masowej w książce dla dzieci Jolanta Ługowska - Stereotypy książki ambitnej dla młodego odbiorcy Ryszard Waksmund - Kicz i literatura wysoka Anna Maria Krajewska - Literacki obraz świata we współczesnej książce dla młodzieży Anna Maria Czemow - Intertekstualność we współczesnej fantastyce Wioletta Wróblewska - Postmodernizm we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży Część II. Konteksty Gertruda Skotnicka - O kaszubskiej poezji dla dzieci Monika Pomirska - Współczesne baśnie, legendy i podania pomorskie Alicja Baluch - Ilustracja, która prowadzi Michał Zając - Nurty i style w edytorstwie książki dziecięcej Bożena Olszewska - Edytorstwo współczesnych czasopism dla dzieci i młodzieży. Zarys problematyki Dariusz Grygrowski - Od literatury audialnej do literatury multimedialnej Grażyna Walczewska-Klimczak - Dziecko w bibliotece Część III. Wartości Danuta Świerczyńska-Jelonek - Dziecięce kryteria oceny książki Barbara Szargot - Problem wartościowania książki dziecięcej w ujęciach współczesnej krytyki literackiej Grzegorz Leszczyński - Kanon książek - pojęcie i sprzeczności Part I. Diagnosis Joanna Papuzińska - Impact of the world of media on children s book shape and the styles of its reception Krystyna Kossakowska-Jarosz - Patterns of mass culture in children's book Jolanta Ługowska - Stereotypes of high literature in books for young people Ryszard Waksmund - Kitsch and high literature Anna Maria Krajewska - Literary reflections of reality in contemporary young adult’ books Anna Maria Czemow - Intertextuality in contemporary fantasy literature Wioletta Wróblewska - Postmodernism in contemporary children’s and young adults’ literature Part II. Contexts Gertruda Skotnicka - On Kashub children’s poetry Monika Pomirska - Modern Pomeranian fairy tales, fables and legends Alicja Baluch - Illustration which leads Michał Zając - Trends and styles in children s book design and illustration Bożena Olszewska - Contemporary editions of children’s and young adults’ magazines. The outline of the topic Dariusz Grygrowski - From audio literature to multimedia literature Grażyna Walczewska-Klimczak - Child in the library Part III. Values Danuta Świerczyńska-Jelonek – Child’s criteria of book evaluation Barbara Szargot - The issue of children’s book evaluation: contemporary literary critics’ approach Grzegorz Leszczyński – Books’ canon: term and contradictions