Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce / Aneta Firlej-Buzon ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Dokumenty życia społecznego,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2002
ISBN: 83-87629-83-9
Język: pol

 

Opis:

Wstęp 7 Rozdział I Definicje terminu „dokumenty życia społecznego” 19 Rozdział II Zbiory dokumentów życia społecznego w wybranych bibliotekach 57 Rozdział III Organizacja i metodyka prac bibliotecznych 115 Gromadzenie i ewidencja dokumentów życia społecznego 119 Opracowanie dokumentów życia społecznego 136 Udostępnianie dokumentów życia społecznego 154 Przechowywanie i konserwacja dokumentów życia społecznego 162 Podsumowanie 167 Bibliografia 175 Aneks Rodzaje dokumentów życia społecznego gromadzone w polskich bibliotekach 182 Schemat klasyfikacji bibliografii regionalnej 183 Schemat klasyfikacji Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 184 Format Allegro dla Kolekcji Johna Johnsona z Biblioteki Bodlejańskiej 196 Introduction 7 Chapter I Definitions of "ephemeral materials" 19 Chapter II The collections of ephemeral materials in chosen libraries 57 Chapter III Organization and methodology of librarian works 115 Gathering and recording of ephemera 119 Working out of ephemeral materials 136 Availability of ephemeral materials 154 Storing and conserving of ephemera 162 Conclusion 167 Bibliography 175 Appendix Types of ephemera collecting by Polish libraries 182 Regional Classification Schema 183 Ossolineum Library Classification Schema 184 Allegro Format for John Johnson Collection 196