Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003 / [red. Janusz Nowicki] Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Bibliotekarze, Materiały konferencyjne,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2003
ISBN: 83-89316-10-2
Język: pol

 

Opis:

Jan Wołosz NASZE INTENCJE I DZIAŁANIA Bolesław Howorka ZAWÓD BIBLIOTEKARZA W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH Jacek Wojciechowski BIBLIOTEKARSTWO: ZAWÓD CZY ZATRUDNIENIE Elżbieta Barbara Zybert SZCZĘŚLIWY KLIENT - SZCZĘŚLIWY PRACOWNIK CZYLI O SATYSFAKCJI BIBLIOTEKARZY Stanisław Czajka POŻĄDANE KWALIFIKACJE BIBLIOTEKARZA W BN Ryszard Bania BIBLIOTEKARZ NAUCZAJĄCY W SZKOLE WYŻSZEJ Ewa Stachowska-Musiał BIBLIOTEKARZ - ZAWÓD O WIELU OBLICZACH Henryk Hollender PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU BIBLIOTEKARSKIEGO Artur Jazdon O NOWYCH STANOWISKACH, SPECJALNOŚCIACH I ZAWODACH Barbara SOSIŃSKA-KALATA KONCEPCJE UNIWERSYTECKIEGO KSZTAŁCENIA BIBLIOTEKARZY Maria Kocójowa ZASADY AKREDYTACJI STUDIÓW INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Mirosława Majewska EDUKACJA USTAWICZNA BIBLIOTEKARZY. REALIA - PROBLEMY - PROGNOZY Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska ZAGRANICZNE STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARSKIE AUTORZY I UCZESTNICY FORUM Jan Wołosz FOREWORD Bolesław Howorka LIBRARIAN'S PROFESSION IN THE LIGHT OF LAW REGULATIONS Jacek Wojciechowski LIBRARIANSHIP: PROFESSION OR EMPLOYMENT Elżbieta Barbara Zybert SUCCESSFUL CLIENT, SUCCESFUL WORKER... OR ABOUT SATISFACTION OF LIBRARIANS Stanisław Czajka DESIRABLE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS FOR THE LIBRARIAN OF NATIONAL LIBRARY Ryszard Bania TEACHING LIBRARIAN IN UNIWERSITY EDUCATION Ewa Stachowska-Musiał LIBRARIAN-PROFESSION WITH MANY FACES Henryk Hollender THE FUTURE OF LIBRARIAN'S PROFESSION Artur Jazdon ABOUT NEW POSTS, SPECIALIZATIONS AND PROFESSIONS Barbara SOSIŃSKA-KALATA CONCEPTIONS OF UNIVERSITY EDUCATION OF LIBRARIANS Maria Kocójowa RULES OF ACCREDITATION FOR UNIVERSITY STUDIES IN INFORMATION SCIENCE AND LIBRARIANSHIP Mirosława Majewska CONTINUOUS EDUCATION OF LIBRARIANS. REALITIES - PROBLEMS - PROGNOSIS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska THE FOREIGN ASSOCIATIONS OF LIBRARIANS AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE