Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej / Bożenna Bojar Warszawa, Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : Języki informacyjne, Językoznawstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2005
ISBN: 83-89316-35-8
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Od autorki I. Informacja II. Znaki III. Systemy znakowe. Kody i języki IV. Cechy systemów znakowych V. Funkcje systemów znakowych VI. Metainformacja, metatekst, hipertekst VII. System fonologiczny VIII. System morfologiczny IX. System syntaktyczny. Relacje syntagmatyczne. Typologia syntaktyczna języków X. System semantyczny. Odwzorowanie rzeczywistości w języku XI. System semantyczny. Relacje paradygmatyczne. Pole semantyczne XII. Znaczenie XIII. Prezentacja znaczenia - definicje XIV. Prezentacja znaczenia - kody semantyczne XV. System semantyczny języków informacyjno-wyszukiwawczych. Znaczenie. Prezentacja znaczenia XVI. Tekst XVII. Statystyczne prawidłowości w tekście XVIII. Procesy informacyjne From the Author I. Information II. Signs III. Sign systems. Codes and languages IV. Features of sign systems V. Functions of sign systems VI. Metainformation, metatext, hypertext VII. Phonological system VIII. Morphological system IX. Syntactic system. Syntagmatic relations. Syntactic topology of languages X. Semantic system. Image of reality in language XI. Semantic system. Paradigmatic relations. Semantic field XII. Meaning XIII. Presentation of meaning - definitions XIV. Presentation of meaning - semantic codes XV. Semantic system of information retrieval languages. Meaning. Presentation of meaning XVI. Text XVII. Statistical regularities in texts XVIII. Information processes