Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Katalog rzeczowy - komputeryzacja,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2004
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści WPROWADZENIE (Barbara Sosińska-Kalata) Barbara Sosińska-Kalata WYKORZYSTANIE UKD W SKOMPUTERYZOWANYCH KATALOGACH BIBLIOTECZNYCH: KORZYŚCI, WYMAGANIA, POTRZEBY Teresa Turowska UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA W POLSKICH BIBLIOTEKACH Dariusz Grygrowski UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA JAKO NARZĘDZIE WYSZUKIWAWCZE W KATALOGU ZAUTOMATYZOWANYM Dariusz Grygrowski INDEKSOWANIE SYMBOLI ZŁOŻONYCH: SUKCESY I PORAŻKI Adam Stopa INDEKSOWANIE I WYSZUKIWANIE SYMBOLI UKD W BIBLIOTEKACH POLSKICHIZAGRANICZNYCH Barbara Malesa ZASADY TWORZENIA KARTOTEKI UKD W SYSTEMIE ALEPH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Małgorzata Nahotko, Marek Nahotko MODYFIKACJA UKD W KIERUNKU JĘZYKA O SŁOWNICTWIE SEMINATURALNYM Seweryn Dobrzelewski MOŻLIWOŚCI WYSZUKIWAWCZE SYSTEMU PROLIB. WYSZUKIWANIE WEDŁUG SYMBOLI UKD Jolanta Hys UKD W „PRZEWODNIKU BIBLIOGRAFICZNYM” Piotr Bierczyński PROBLEMATYKA UKD W DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OPRACOWANIA RZECZOWEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH INTRODUCTION(Barbara Sosińska-Kalata) Barbara Sosińska-Kalata THE USE OF UDC IN COMPUTERIZED LIBRARY CATALOGUES: ADVANTAGES, REQUIREMENTSANDNEEDS Teresa Turowska THE UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION IN POLISH LIBRARIES Dariusz Grygrowski THE UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION AS THE RETRIEVAL TOOLINTHEAUTOMATEDCATALOGUE Dariusz Grygrowski INDEXING OF COMPLEX CLASS NUMBERS: SUCCESSES AND FAILURES Adam Stopa INDEXING AND RETRIEVAL WITH UDC NUMBERS IN POLISH ANDFOREIGNLIBRARIES Barbara Malesa PRINCIPLES OF THE UDC FILE CREATION IN THE ALEPH SYSTEM OF THE MAIN LIBRARY OF THE TECHNICAL UNIVERSITY IN BIALYSTOK Małgorzata Nahotko, Marek Nahotko MODIFICATION OF UDC TOWARDS A LANGUAGE OF SEMI-NATURAL VOCABULARY Seweryn Dobrzelewski RETRIEVAL OPTIONS IN THE PROLIB SYSTEM. SEARCHING WITHTHEUDCNUMBERS Jolanta Hys THE UDC IN “PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY” (THE POLISH CURRENTNATIONALBIBLIOGRAPHY) Piotr Bierczyński THE UDC ISSUES IN ACTIVITY OF THE SUBJECT INDEXING COMMISSION OF THE POLISH LIBRARIANS ASSOCIATION