Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych / Jadwiga Woźniak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Języki informacyjno-wyszukiwawcze, Kategoryzacja, Opracowanie rzeczowe,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2000
ISBN: 83-87629-32-4
Język: pol

 

Opis:

WPROWADZENIE 7 Rozdział pierwszy JĘZYK A REPREZENTACJA DOKUMENTU W SYSTEMIE INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYM 19 Rozdział drugi KATEGORYZACJA: SELEKTYWNY PRZEGLĄD BADAŃ 65 Kategorie Arystotelesowskich 71 Kategoryzacja w semantyce językoznawczej 77 Wittgensteina koncepcja podobieństwa rodzinnego 95 Kategorie prototypowe 97 Rozdział trzeci KATEGORYZACJA W TEORII I PRAKTYCE JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH 117 Kategorie w językach informacyjno-wyszukiwawczych 123 Kategorie w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 144 Kategorie w językach haseł przedmiotowych 152 Kategorie w Tezaurusie technologii żywności i przemysłu spożywczego. . 162 Kategorie w wyszukiwarkach internetowych 168 Tworzenie kategorii w językach informacyjno-wyszukiwawczych 174 Kategoryzowanie informacji 188 WNIOSKI 196 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA 201 CONTENTS INTRODUCTION 7 1. LANGUAGE AND DOCUMENT REPRESENTATION IN INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS 19 2. CATEGORISATION: A SELECTICE REVIEW OF RESEARCH 65 Aristotelian categories 71 Categorisation in linguistic semantics 77 Wittgenstein's concept of family resemblance 95 Prototype categories 97 3. CATEGORISATION IN THE THEORY AND PRACTICE OF INDEXING LANGUAGES 117 Categories in indexing languages 123 Categories in the Universal Decimal Classification 144 Categories in subject headings systems 152 Categories in the Thesaurus of Food Technology and Food Industry 162 Categories in the Internet search engines 168 The development of category-based indexing languages 174 Categorisation of objects 188 CONCLUSION 196 BIBLIOGRAPHY 201