Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne / Marianna Banacka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteka Załuskich, Załuski Andrzej Stanisław Kostka, biskup, Historia książki - XVIII w.,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2001
ISBN: 83-87629-69-3
Język: pol

 

Opis:

AD LECTOREM PRZEDMOWA Rozdział 1 CURRICULUM VITAE Rozdział 2 FUNDATOR I ARTYŚCI Rozdział 3 FUNDACJE SAKRALNE Rozdział 4 CIVIUM IN USUS Rozdział 5 REZYDENCJE I PAŁACE BISKUPIE Rozdział 6 POMNIKI KRÓLEWSKIE Rozdział 7 PRO DOMO ET NOMINE SUO Rozdział 8 ANDRZEJ STANISŁAW KOSTKA ZAŁUSKI I JEMU WSPÓŁCZEŚNI BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI INDEKS OSOBOWY INDEKS TOPOGRAFICZNO-RZECZOWY AD LECTOREM PREFACE Chapter 1CURRICULUM VITAE Chapter 2THE FOUNDER AND ARTISTS Chapter 3THE SACRAL FOUNDATIONS Chapter 4CIVIUM IN USUS Chapter 5BISHOP'S RESIDENCES AND PALACES Chapter 6ROYAL MONUMENTS Chapter 7PRO DOMO ET NOMINE SUO Chapter 8ANDRZEJ STANISLAW KOSTKA ZALUSKIAND HIS CONTEMPORARIES BIBLIOGRAPHY LIST OF ILLUSTRATIONS INDEX OF PERSONS TOPOGRAPHICAL-SUBJECT INDEX