Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Marcin Drzewiecki Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Użytkownicy informacji, Biblioteki szkolne, Pedagogika biblioteczna - Polska,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2005
ISBN: 83-89316-37-4
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI Edukacja biblioteczno-informacyjna w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteki i informacja w systemie oświaty i wychowania. Problemy badawcze Kreowanie kultury bibliotecznej i informacyjnej ludzi młodych w epoce multimediów Rola biblioteki szkolnej i pedagogicznej w systemie informacyjnym oświaty Użytkownik biblioteki szkolnej jako przyszły klient bibliotek AKADEMICKICH Reforma systemu oświaty wobec bibliotek szkolnych Kształtowanie kultury informacyjnej w szkole podstawowej Umiejętności biblioteczne i informacyjne absolwenta szkoły podstawowej Umiejętności biblioteczne i informacyjne absolwenta gimnazjum Propozycje metodologiczne standardów dla polskich bibliotek szkolnych Elementy standaryzacji współczesnej biblioteki szkolnej w Polsce. Stan obecny Edukacja czytelnicza i medialna. Specjalizacja (ścieżka) międzyprzedmiotowa. Próba analizy Działalność informacyjna współczesnej biblioteki szkolnej Warto przeczytać. Literatura zalecana. Książka, biblioteka i informacja w procesie dydaktycznym. Relacje biblioteki szkolnej z publicznymi. Edukacja biblioteczno-informacyjna w szkole 1995-2004 Przegląd internetowy. Bibliotekarstwo szkolne w świecie Library and information education in the institute of scientific INFORMATION AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY Libraries and information in education system. Research problems Creation of library and information culture of the young people in multimedia epoch Consequence of the school and pedagogical library in information system of education User of school library as a future client in academic libraries Education system reform in relation to school libraries Formation of information culture in primary school Library and information skills of the graduate of primary school ... Library and information skills of the graduate of lower secondary school Methodological proposals of the standards for polish school libraries Standardisation elements of the modern school library in Poland Present-day state Reading and media education. Intersubject specialization (path). An attempt of analysis Information activity of modern school library It is worth reading, bibliography. Book, library and information in didactic process. School libraries in relation to public libraries. Library and information education in school 1995-2004 Internet Survey - Worldwide School library system