Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / [red. merytor. Marianna Banacka] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne, Bibliotekoznawstwo, Informacja naukowa,
Autorzy: Banacka, Marianna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2003
ISBN: 83-89316-17-X
Język: pol

 

Opis:

Marcin Drzewiecki - PRZEDMOWA Krzysztof Migoń - KULTURA KSIĄŻKI. PROGRAM DLA BIBLIOLOGII I POTRZEBA DLA STUDIÓW BIBLIOTEKOZNAWCZYCH Michał Jagiełło - BIBLIOTEKA NARODOWA, CZYLI DOM OTWARTEJ POLSKOŚCI Konrad R. Fiałkowski - WSPÓŁKSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI PRZEZ KSIĄŻKĘ W CYWILIZACJI OBRAZU Marcin Drzewiecki - EDUKACJA BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNA W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UW Alexander Dimchev - NEW POSSIBILITIES AND CHANCES FOR COOPERATION Edward Potkowski - KSIĄŻKA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WIEKÓW ŚREDNICH. STAN I ZNACZENIE BADAŃ U PROGU XXI WIEKU Paulina Buchwald-Pelcowa - O STARYCH DRUKACH U PROGU NOWEGO TYSIĄCLECIA KILKA REFLEKSJI Hanna Tadeusiewicz - STAN BADAŃ I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRAC NAD HISTORIĄ POLSKICH CZASOPISM TYPOGRAFICZNYCH W LATACH 1901-1939 Barbara Trelińska - METODY BADAŃ KSIĄŻKI RĘKOPIŚMIENNEJ Irena Socha - REPERTUAR JAKO KATEGORIA BADAWCZA W POLSKIEJ NAUCE O KSIĄŻCE Wanda Pindlowa - ELEKTRONICZNA INFORMACJA O OBIEKTACH KULTURY W PROGRAMACH UNII EUROPEJSKIEJ Elżbieta Barbara Zybert - PROBLEMY KULTURY ORGANIZACYJNEJ W BIBLIOTEKACH Barbara Sosińska-Kalata - ETYKA W NAUCE O INFORMACJI Michał Zając - KSZTAŁTOWANIE PRORYNKOWEGO PROFILU STUDIÓW LICENCJACKICH W DZIEDZINIE INFORMACJI W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UW Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski - INFORMACJA EUROPEJSKA W POLSKICH BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH CONTENTS Marcin Drzewiecki - FOREWORD Krzysztof Migoń - BOOK CULTURE: A PROGRAMME FOR BOOK STUDIES AND A NEED FOR LIBRARIANSHIP STUDIES Michał Jagiełło - NATIONAL LIBRARY: HOME OF OPEN POLISH SPIRIT Konrad R. Fiałkowski - THE READING OF BOOKS AS A DETERMINANT FOR SHAPING CONSCIOUSNESS IN THE CONTEMPORARY IMAGE CIVILISATION Marcin Drzewiecki - LIBRARY AND INFORMATION EDUCATION IN THE INSTITUTE OF SCIENTIFIC INFORMATION AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY Alexander Dimchev - NEW POSSIBILITIES AND CHANCES FOR COOPERATION Edward Potkowski - THE BOOK IN THE MEDIEVAL SOCIAL COMMUNICATION: STATE AND MEANING OF RESEARCH AT THE THRESHOLD OF 21ST CENTURY Paulina Buchwald-Pelcowa - ON OLD PRINTS AT THE THRESHOLD OF NEW MILLENIUM. SOME REMARKS Hanna Tadeusiewicz - STATE AND ADVANCEMENT OF RESEARCH ON THE HISTORY OF POLISH TYPOGRAPHICAL PERIODICALS (1901-1939) Barbara Trelińska - RESEARCH METHODS OF THE MANUSCRIPT BOOK Irena Socha - REPERTORY AS RESEARCH CATEGORY IN POLISH BOOK STUDIES Wanda Pindlowa - ELECTRONIC INFORMATION ON OBJECTS OF CULTURE IN EUROPEAN UNION PROGRAMMES Elżbieta Barbara Zybert - ISSUES OF THE ORGANISATIONAL CULTURE IN LIBRARIES Barbara Sosińska-Kalata - ETHIC IN INFORMATION SCIENCE Michał Zając - DEVELOPING PRO-JOB MARKET PROFILE OF INFORMATION MANAGEMENT STUDIES ON BA LEVEL IN THE INSTITUTE OF SCIENTIFIC INFORMATION AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski - EUROPEAN INFORMATION IN POLISH PUBLIC LIBRARIES