Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert ; [aut. Dorota Grabowska et al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki szkolne, Czytelnictwo dziecięce,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zybert, Elżbieta Barbara. Red., Grabowska, Dorota (1968- ).
Data wydania: 2002
ISBN: 83-87629-76-6
Język: pol

 

Opis:

Wstęp 7 1. Etyka w pracy bibliotekarza szkolnego 9 2. Bibliotekarstwo szkolne zawodem stresującym i toksycznym ... 19 3. Jakość w pracy biblioteki szkolnej 42 4. Międzynarodowe wytyczne dla bibliotekarstwa szkolnego 76 5. Księgi pierwsze. Antologie dla dzieci 102 6. Rynek książki szkolnej w Polsce 117 7. Edukacja czytelnicza i medialna 139 8. Muzea i ich miejsce w systemie oświatowym 153 9. Edukacyjne tropy w Internecie 188 10. Biblioteki wobec zmian w opisie bibliograficznym 218 11. Opracowanie rzeczowe zbiorów w bibliotece szkolnej 228 Introduction 7 1. School librarianship as a stressful and toxic profession 9 2. Ethics in the school librarian's work 19 3. Quality in the school library 42 4. International guidelines for school librarianship 76 5. First books. Anthologies for children 102 6. Schoolbook market in Poland 117 7. Reading and media education 139 8. Museums and their place in educational system 153 9. Educational tracks in the INTERNET 188 10. Libraries and changes in bibliographic description 218 11. Subject description for the school library collection 228