Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zarządzanie zmianami w bibliotece / Maja Wojciechowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ateneum - Szkoła Wyższa Wydaw. SBP, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Zarządzanie biblioteką, Bibliotekarstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISBN: 83-89316-61-7
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Rozdział 1. Skuteczność działalności biblioteki 1.1. Pojęcie skuteczności działalności biblioteki jako organizacji non profit 1.2. Czynniki wpływające na skuteczność działalności biblioteki Rozdział 2. Zarządzanie zmianami w bibliotece 2.1. Pojęcie zmiany w organizacji 2.2. Wpływ otoczenia na zmiany w bibliotece 2.3. Planowanie zmian 2.4. Wdrażanie i realizacja zmian 2.5. Opór wobec zmian i sposoby jego przezwyciężenia Rozdział 3. Metody skutecznego zarządzania działalnością biblioteki 3.1. Pojęcie i istota zarządzania 3.2. Zastosowanie i użyteczność metod zarządzania 3.3. Przegląd metod zarządzania mających zastosowanie w bibliotekach 3.3.1. Zarządzanie strategiczne 3.3.2. Zarządzanie jakością 3.3.3. Zarządzanie wiedzą 3.3.4. Lean Management 3.3.5. Benchmarking biblioteczny 3.3.6. Reengineering 3.3.7. Just in Time 3.3.8. Zespoły zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów 3.3.9. Metoda Delficka 3.3.10. Samoocena pracowników biblioteki 3.3.11. Technika kartowania Zainteresowania bibliotek zmianami w metodach zarządzania. Wyniki badań i wnioski Załącznik. Przykład arkuszy samooceny dla bibliotek Chapter 1. Effectiveness of library activity 1.1. Effectiveness of library activity as non-profit organization 1.2. Factor influenced on effectiveness of library activity Chapter 2. Changes management in library 2.1. Change in organization - an idea 2.2. Influence of environment on changes in library 2.3. Planning of changes 2.4. Introduction and realization of changes 2.5. Resistance in relation to changes and methods its overcome Chapter 3. Methods of effective management of library activity 3.1. Idea and essence of management 3.2. Usefulness of management methods 3.3. Review of management methods in library activity 3.3.1. Strategic management 3.3.2. Quality management 3.3.3. Knowledge management 3.3.4. Lean management 3.3.5. Library benchmarking 3.3.6. Reengineering 3.3.7. Just in time 3.3.8. Task teams and heuristic methods of the solution of problems 3.3.9. Delfick’s methods 3.3.10. Self-evaluation of librarians 3.3.11. Organization stenography Research of libraries interest of changes in management methods -results and conclusions