Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1997, nr 2 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1997
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Od redaktora 1 Lucjan BILIŃSKI: Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne 2 Bolesław REK: Kilka uwag do nowej ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych 4 Bolesław HOWORKA: O projekcie "Programu rozwoju informacji naukowej i technicznej w Polsce (z zadaniami do 2000 r.)" 5 Maciej KORDELASIŃSKI: Warszawski ruch wydawniczy na początku lat 90 8 Ewa KORULCZYK: GBP w Garbowie ośrodkiem działalności kulturalnej 13 Jadwiga SADOWSKA: Automatyzacja bibliotek - kilka spostrzeżeń statystycznych na podstawie ankiety 17 Ciekawe strony WWW (Ewa KRYSIAK) 19 Biblioteka a regionalizm (Jolanta SŁOWIK) 20 Narada w sprawie informacji naukowej w Polsce (Andrzej JOPKIEWICZ) 21 Ochrona książki. Prezentacje w Innsbrucku (Zbigniew ŻMIGRODZKI) 22 Czytelnia Księgozbioru Podręcznego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w ocenie czytelników (Agata WITKOWSKA) 23 Doniesienia 27 Przegląd publikacji 29 Jerzy MAJ: Biblioteki publiczne 1945-1990 na tle innych instytucji kultury (Władysław KOLASA) 29 Sygnały o nowych publikacjach (Ewa MAHRBURG) 30 Strachy na Lachy 32 Zapał profesjonalny (Jerzy MAJ) 32 Pyłki (Andrzej KEMPA) 34 From the Editor 1 Lucjan BILIŃSKI: Legal Deposit Copies 2 Bolesław REK: A Few Comments on the New Legal Deposit Law 4 Bolesław HOWORKA: On the Draft "Programme for the Development of S & T Information Services until the Year 2000" 5 Maciej KORDELASIŃSKI: Book Publishing in Warsaw at the Beginning of the 1990s 8 Ewa KORULCZYK: Municipał Public Library at Garbów as a Community Centre 13 Jadwiga SADOWSKA: Library Automation - Some Statistical Remarks on the Basis of a Questionnaire 17 Interesting WWW Pages (Ewa KRYSIAK) 19 The Library and Regional Development (Jolanta SŁOWIK) 20 A Meeting on Information Services in Poland (Andrzej JOPKIEWICZ) 21 Book Preservation. Presentations in Innsbruck (Zbigniew ŻMIGRODZKI) 22 Warsawand Regional News 23 Reference Reading Room of the City of Warsaw Public Library in the Eyes of Users (Agata WITKOWSKA) 23 Reported News 27 Review of Publications 29 Jerzy MAJ: Biblioteki publiczne 1945-1990 na tle innych instytucji kultury (Public Libraries 1945-1990 against the Background of Other Institutions of Culture) (Władysław KOLASA) 29 Signals of New Publications (Ewa MAHRBURG) 30 Empty Threats 32 Professsional Ardour (Jerzy MAJ) 32 Stardust (Andrzej KEMPA) 34