Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1999, nr 2 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, informacja naukowa,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1999
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Od redaktora 1 Listy 2 Artykuły 3 Maria ŚLIWIŃSKA: Współpraca i rywalizacja bibliotek: esej okolicznościowy 3 Dariusz GRYGROWSKI: Możliwości wykorzystania UKD w bibliotecznych systemach zautomatyzowanych w sytuacji głębokich zmian w metodyce klasyfikowania 5 Teresa SZCZĘSNA: Program mikrofilmowania czasopism i innych dokumentów z bibliotek polskich realizowany w Bibliotece Narodowej 10 Maria RYDZ: Nowe formy planowania i organizacji pracy. czyli próby stosowania marketingu w zarządzaniu 15 Urszula KNOP: Marketing w kształceniu użytkowników biblioteki akademickiej 19 Relacje, doniesienia 22 Warsztaty międzynarodowe "Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem powodzi" (Jan WOŁOSZ) 22 Konferencja "Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych" (Maria WOŹNIAK) 23 Doniesienia 25 Z Warszawy i regionu 28 INTAMEL 1998 (Elżbieta GÓRSKA) 28 Przegląd piśmiennictwa 30 Kalisz i ziemia kaliska na łamach "Gazety Kaliskiej" w latach 1893-1914. Bibliografia (Grażyna SCHLENDER) 30 Sygnały o nowych publikacjach (Halina MIGAS-BRONIEK) 31 Strachy na Lachy 33 Widmo krąży po bibliotekach... (Jerzy MAJ) 33 Pyłki (Andrzej KEMPA) 34 From the Editor 1 Letters 2 Articłes 3 Maria ŚLIWIŃSKA: Library Cooperation and Competition: A Speciał Essay 3 Dariusz GRYGROWSKI: Possibilities of the UDC Use in Library Integrated Systems in the Light of Deep Changes in the Classification Methodology 5 Teresa SZCZĘSNA: Microfilming Project in Periodicals and Other Documents from Polish Libraries Impłemented at the National Library 10 Maria RYDZ: Library Reengineering, i.e. Attempts to Use Marketing Methods in Library Management 15 Urszula KNOP: Marketing in Training Programmes for Academic Library Users 19 Reports 22 International Workshop "Protection of Cultural Values in Case of Civil Emergency with a Particular Focus on a Hood" (Jan WOŁOSZ) 22 Conference on "Preservation and Conservation of Library ColIections" (Maria WOŹNIAK) 23 Reported News 25 Warsawand Regional News 28 INTAMEL 1998 (Elżbieta GÓRSKA) 28 Survey of Literature 30 Kalisz i ziemia Kaliska na łamach "Gazety Kaliskiej" w latach 1893-1914. Bibliografia (Kalisz and the Kalisz Region in the Pages of "Gazeta Kaliska" from 1893 to 1914. A Bibliography) (Grażyna SCHLENDER) 30 Signals of New Publications (Halina MIGAS-BRONIEK) 31 Empty Threats 33 A Ghost is Haunting Libraries (Jerzy MAJ) 33 Stardust (Andrzej KEMPA) 34