Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1953, z. 4 Warszawa, Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy:
Data wydania: 1953
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ - TABLE DES MATIERES Artykuły - Articles: KRYSTYNA REMEROWA: Sprawa kadr naukowych w bibliotekach - La question de cadres des travailleurs scientifiques dans les bibliotheques 297 WŁADYSŁAW SKOCZYLAS: Wyższe studia bibliotekarskie w ZSRR - Les etudes superieures des bibliothecaires en URSS 325 ZYGMUNT ST. DYLIK: Kilka uwag o potrzebie nowelizacji ustawy bibliotecznej - Quelques remarques sur le besoin d'amandement de la loi concernant les bibliotheques 331 TADEUSZ MARGUL: Z obłoków bibliologii na ziemię bibibliotekoznawstswa - Des nues de la bibliologie a la terre de la bibliotheconomie 342 Recenzje - Comptes rendus: Dokumentacja naukowo-techniczna (Stanisław Sierotwiński) ,359 ZENTRALBLATT FUR BIBLIOTHEKSWESEN Jhrg 64: 1950 (Zbigniew Daszkowski) 370 Z życia - Actualites: Święto nauki - święto przyjaźni (Alodia Kawecka-Gryczowa) 377 Kurs konserwacji akt, ksiąg i pieczęci (Bogumił St Kupść) 381 Studium bibliotekoznawcze U.W. (Jadwiga Dworak-Kolodziejska) 382 Komunikaty 384 Resumes 387