Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2009, nr 5 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, informacja naukowa,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) . Artykuły Elżbieta STEFAŃCZYK: Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 Jacek WOJCIECHOWSKI: Światło w półmroku Jan WOŁOSZ: O autorytetach i elicie zdań kilka Bolesław HOWORKA: Ustawa o bibliotekach i zawód bibliotekarza Agnieszka WOJCIECHOWICZ: Biblioteka moich marzeń Badania i sondaże Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku - komunikat z badań Biblioteki Narodowej (Katarzyna WOLFF) Wyniki badań czytelnictwa fałszywe? Kilka słów komentarza (Jan WOŁOSZ) Nocą o czytaniu (Ryszard TURKIEWICZ) Sprawozdania i relacje Podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Rozwoju Bibliotek na Mazowszu (Jan WOŁOSZ) Nasi korespondenci informują Krośnieńska Biblioteka na rzecz osób z dysfunkcją wzroku (Monika MACHOWICZ) System Informacji Prawnej coraz popularniejszy (Tomasz RUTANA) Przegląd publikacji Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena PRZYBYSZ) Sygnały o nowych publikacjach (Lidia BĄKOWSKA) Pyłki (Andrzej KEMPA) Prawo biblioteczne Bezpodstawność opłat wpisowych do bibliotek (Rafał GOŁA T) Decyzja w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Dorocznych Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Łucjan BILIŃSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Contents Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Articles Elżbieta STEFAŃCZYK: The Polish Librarians Association Strategy for years 2010-2021 Jacek WOJCIECHOWSKI: One Light in the Darkness Jan WOŁOSZ: A few Sentences on Authorities and Elite Bolesław HOWORKA: Library Act and Library Profession Agnieszka WOJCIECHOWICZ: A Library of my Dreams Research and Surveys Social Range of Book in Poland in 2008 - Information on the National Library research Are the Results of Readership Research Really False? A few Remarks (Jan WOLOSZ) During the Night on Reading (Ryszard TURKIEWICZ) Events and Reports An Agreement on Implementing the Library Program me in Mazovia has been Signed (Jan WOŁOSZ) Our Correspondents Report The Library in Krosno for the Sake of Visually Impaired Peoples (Monika MACHOWICZ) Legal Information Systems Becomes More and More Popular (Tomasz RUTANA) Review of Publications From the PLA Publishing House (Marzena PRZYBYSZ) New Books Flash (Lidia BĄKOWSKA) Stardust (Andrzej KEMPA) Library Law Registration Fees in Libraries Without Legal Basis (Rafał GOLAT) Decision on Setting up the Commission on Annual Awards for Achievements in the Field of Artistic Creativity, Promotion of Culture and Protection of Culture (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell