Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2002, nr 10 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, informacja naukowa,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2002
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Mówiąc między nami (Jan WOŁOSZ) Listy Czasopismo specjalistyczne i jego nakład (Bolesław HOWORKA) W sprawie standardów (Małgorzata KISILOWSKA, Jadwiga WOŹNIAK, Elżbieta B. ZYBERT, Jacek WOJCIECHOWSKI) Artykuły Jacek WOJCIECHOWSKI: Standardy: tak i nie Lucjan BILIŃSKI: Wskaźniki funkcjonalności bibliotek Irena GRUCHAŁA: Stosowanie hasła korporatywnego w katalogu bibliotecznym - historia i stan obecny Benedykt WĘGRITN: Systemy wideokonferencyjne SBP Działalność edukacyjno-szkoleniowa (Mieczysław SZYSZKO) W obronie środowiskowych interesów (Mieczysław SZYSZKO) Stowarzyszeniowe inicjatywy (Mieczysław SZYSZKO) Z bibliotek Działalność promocyjna Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (Marek JUROWSKI) Usługi informacyjne Biblioteki Głównej A WF we Wrocławiu (Aniela PASEK) "Gaudium et spes" (Radość i nadzieja) (Wiesława SZLACHTA) Sprawozdania i relacje Prace Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej SBP (Elżbieta STEFAŃCZYK) Powołano Zespół Użytkowników SOWY (Alicja URBAŃSKA) Biblioteki naukowe w Pradze (Elżbieta GRZYBOWSKA) Przegląd publikacji Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001 (Elżbieta STEFAŃCZYK) Sygnały o nowych publikacjach (Lidia BĄKOWSKA) Dyrektor Wydawnictwa SBP poleca (Janusz NOWICKI) Pyłki (Andrzej KEMPA) Poczytajmy, poczatujmy (RyT) Wyjaśnienia prawne Skarga na odpłatne legitymacje czytelników (Lucjan BILIŃSKI) Z żałobnej karty Cecylia Komacka (16.11.1910 - 14.06.2002) (Lech HEJMAN) W kilku słowach Just Between Us (Jan WOŁOSZ) Letters Specialized Periodical and its Circulation (Bolesław HOWORKA) Conceming standards (Małgorzata KISILOWSKA, Jadwiga WOŹNIAK, Elżbieta B. ZYBERT, Jacek WOJCIECHOWSKI) Articles Jacek WOJCIECHOWSKI: Standards: Yes and No Lucjan BILIŃSKI: Performance Indicators for Libraries Irena GRUCHAŁA: The Corporate Heading Use in Library Catalogue - History and Present State Benedykt WĘGRZYN: Videoconferencing Systems PLA Educational and InstructionaI Activity (Mieczysław SZYSZKO) Advocacy of the Librarian's Community (Mieczysław SZYSZKO) Initiatives of the Association (Mieczysław SZYSZKO) From Libraries PromotionaI Activity of the WrocIaw TechnicaI University Library (Marek JUROWSKI) Infonnation Services of the Main Library of the University School of Physical Education in Wrocław (Aniela PASEK) "Gaudium et spes" (Wiesława SZLACHTA) Events and Reports Works of the Group on Regional Bibliography PLA (Elżbieta STEFAŃCZYK) Users Group of the SOWA System Has Been Established (Alicja URBAŃSKA) Research Libraries in Prague (Elżbieta GRZYBOWSKA) Survey of Publications Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001 (Bibliography of Cieszyn Books) (Elżbieta STEFAŃCZVK) New Books F1ash (Lidia BĄKOWSKA) PLA Publishing House Director Recommends (Janusz NOWICKI) Stardust (Andrzej KEMPA) Let's Read, Let's Chat (RyT) Legal Explanations Complaint about the Chargeable Readers Cards (Lucjan BILIŃSKI) Obituary Cecylia Kornacka (16.11.1910 - 14.06.2002) (Lech HEJMAN) In a Nutshell