Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2007, nr 5 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2007
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) . Artykuły Elżbieta GÓRSKA: O potrzebie rozbudowy publicznej biblioteki w Warszawie. W stulecie "Biblioteki na Koszykowej" Henryk SKOLIMOWSKI: W ciszy sanktuarium - o pewnej wspaniałej bibliotece Jolanta SOBIELGA: Jeszcze w sprawie oceny czasopism bibliotekarskich Lucjan BILIŃSKI: Egzemplarze obowiązkowe - do wzięcia Adam JACHIMCZYK: Tajemnice polskich pełno tekstowych internetowych archiwów prasowych. Cz. I Rafał GOLAT: Szczególne uwarunkowania prawne bibliotek uczelnianych (szkół wyższych) Z bibliotek Wejherowska Biblioteka Cyfrowa (Danuta BALCEROWICZ) Sprawozdania i relacje Biblioteka Uniwersytecka w Dreźnie (Maria GARCZYŃSKA, Anna MATUSZYK) Kultura 2.0, kultura uczestnictwa czy kultura konwergencji? (Piotr G. ZIELIŃSKI) XV BOBCATSSS w Pradze (Stefan KUBÓW) Przegląd publikacji Stanisław Siekierski: Książka we współczesnej kulturze polskiej (Jan WOŁOSZ) Sygnały o nowych publikacjach (Ewa MAHRBURG) Publikacje otrzymane (jw) Pyłki (Andrzej KEMPA) Donos obywatelski Felieton o kończeniu (Aleksander RADWAŃSKI) Wyjaśnienia prawne Nowe stawki wynagradzania bibliotekarzy zatrudnionych w uczelniach publicznych (Lucjan BILIŃSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Articles Elżbieta GÓRSKA: On a Need to Develop a Public Library in Warsaw. One Hundred Years of "a Library at Koszykowa Street" Henryk SKOLIMOWSKI: In a Silence of a Shrine - on one Excellent Library Jolanta SOBIELGA: Once more on Evaluation of Library Periodicals Lucjan BILIŃSKI: Legal Deposit Copies - to be Taken Adam JACHIMCZYK: Secrets of Polish Full-Text Web Press Archives. Pt. I Rafał GOLAT: Special Legal Factors for Academic Libraries (the Libraries of Institution of Higher Education) From Libraries Wejherowo Digital Library (Danuta BALCEROWICZ) Events and Reports University Library in Dresden (Maria GARCZYŃSKA. Anna MATUSZYK) Culture 2.0, Culture of Participation Of Culture of Convergence? (Piotr G. ZIELIŃSKI) 15th BOBCATSSS w Pradze (Stefan KUBÓW) Review of Publications Stanisław Siekierski: Książka we współczesnej kulturze polskiej (Book in a Contemporary Polish Culture) (Jan WOŁOSZ) New Books Flash (Ewa MAHRBURG) Just received (jw) Stardust (Andrzej KEMPA) 27 Civic Denunciation Commentary on Ending (Aleksander RADWAŃSKI) Legal Explanations New Rates of Pay for Librarians who Are Employed by the Public Institutions of Higher Education (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell