Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2006, nr 7-8 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2006
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Listy Nieprzemyślana parcelacja Biblioteki Gdańskiej PAN (Tadeusz ORACKI) Artykuły Aleksander RADW AŃSKI: Niedomniemana słabość systemowa Bożena BEDNAREK-MICHALSKA: OPEN ACCESS i biblioteki Jan WOŁOSZ: Co się zdarzyło w bibliotekach publicznych po zmianie ustroju? Lucjan BILIŃSKI: Jubileusz specjalnej kolekcji poloników w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie Andrzej MĘŻYŃSKI: Czarna dziura w historii czasopisma "Bibliotekarz". Czy to możliwe? Rafał GOLAT: Kontekst prawny bibliograficznej działalności bibliotek Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) Z bibliotek Oferta usług Biblioteki Głównej AM w Warszawie. Kierunki rozwoju (Irmina UTRATA) Sprawozdania i relacje Tydzień Bibliotek '2006 (Jan WOŁOSZ) Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2005 (Jadwiga SADOWSKA) Nowy ISBN-13. Zmiana numerów ISBN z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe Jubileusz 55-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Jan WOŁOSZ) Konferencja nt. "Myśl niezależna w literaturze" (Anetta WIŚNIEWSKA) Przegląd publikacji Dzieła Jana Pawia II. Bibliografia publikacji wydanych poza Polską. Oprac. Anna Wolnik (Małgorzata JAGIELSKA) Maria Wanda Sidor: Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUAL (Grażyna JAROSZEWICZ) Sygnały o nowych publikacjach (Halina MIGAS-BRONIEK) Pyłki (Andrzej KEMPA) Wyjaśnienia prawne Nowelizacja ustawy oprawie autorskim (Lucjan BILIŃSKI) W kilku słowach Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Letters Inconsiderate Breaking up of the Library of the Polish Academy of Science in Gdańsk (Tadeusz ORACKI) Articles Aleksander RADW AŃSKI: Not-supposed System Weakness Bożena BEDNAREK-MICHALSKA: OPEN ACCESS and Libraries Jan WOŁOSZ: What Has Happened in Public Libraries after Transformation? Lucjan BILIŃSKI: Jubilee of the Polonica Special Collection at the w Library of Congress in Washington? Andrzej MĘŻYŃSKI: Black Hole in the History of the "Bibliotekarz" Journal. Is this Possible? Rafał GOLA T: Legal context of the Libraries Bibliographical Activities Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) From Libraries Service Offer of the Main Library of the Medical University in Warsaw. Trends of Development (Irmina UTRATA) Events and Reports Week of Libraries '2006 (Jan WOŁOSZ) The Adam Łysakowski Scientific Award of the PLA for 2005 (Jadwiga SADOWSKA) New ISBN-13. Change of ISBN Number from 10 to 13 Digits Fifty-fifth Anniversary of the Voievodship Public Library in Olsztyn Activities (Jan WOŁOSZ) Conference on "Independent Thought in Literature" (Anetta WIŚNIEWSKA) Review of Publications Dzieła Jana Pawła II. Bibliografia publikacji wydanych poza Polską. (Jan Paul's II Works. Bibliography of the Publications that Have Been Published outside Poland. Oprac. Anna Wolnik (Małgorzata JAGIELSKA) Maria Wanda Sidor: Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUAL (Quality of Library Services. Investigation using SERVQUAL Method (Grażyna JAROSZEWICZ) New Books Flash (Halina MIGAS-BRONIEK) Stardust (Andrzej KEMPA) Legal Explanations Revisal of the Polish Copyright Law (Lucjan BILIŃSKI) In a Nutshell