Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2009, nr 10 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Artykuły Ryszard TURKIEWICZ: Byłem jawnym i świadomym członkiem SBP Jadwiga SADOWSKA: Na marginesie zarządzania - mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej Anna BIERNACKA-BRY K: Biblioteka dla ucznia zdolnego Maria DYBACZEWSKA, Zofia WARCZY GŁOWA-PIOTROWSKA : 45 lat działalności Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego SBP Sprawozdania i relacje Konferencja nt. "Społeczny i edukacyjny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich" (Stefan KUBÓW) Spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej w Bibliotece Narodowej (Marzena PRZYBYSZ) Nasi korespondenci informują Dzień Bibliotekarza świętowany nocą... Takie rzeczy tylko w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego (Bożena JASKOWSKA) Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej z wizytą w Legnicy i Bolesławcu (Marek DUBIŃSKI) Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wejherowie (Renata SZKOŁA-PENKOWSKA) Przegląd publikacji Małgorzata Kisilowska: Modelowanie rozległych systemów informacyjnych. Zdrowie i kultura (Adrian ULJASZ) Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena PRZYBYSZ) Sygnały o nowych publikacjach (Małgorzata JAGIELSKA) Pyłki (Andrzej KEMPA) Prawo biblioteczne Nowe zasady organizacji imprez masowych (Rafał GOLAT) Co biblioteki o kształceniu ustawicznym wiedzieć powinny? (Lucjan BILIŃSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Contents Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Articles Ryszard TURKIEWICZ: IWas one Open and Conscious the PLA Member Jadwiga SADOWSKA: By the Way of Management - Mentoring and Couching in a Library Practice Anna BIERNACKA-BRY K: The Library for a Able Student Maria DYBACZEWSKA. Zofia WARCZY GŁOWA-PIOTROWSKA: Forty-Five Years of the Working Group for Historical and Memoirs Matters of the PLA Warsaw Regional Branch Events and Reports Conference on “The Social and Educational Context of Academic Libraries Functioning” (Stefan KUBÓW) Meeting of the PLA Working Group for Regional Bibliography Questions in the National Library (Marzena PRZYBYSZ) Our Correspondents Report Librarians Day to Be Celebrated at Night... Such Things only in the Library of the University of Rzeszów (Bożena JASKOWSKA) Librarians from the Wrocław Technical University Are Visiting Legnica and Bolesławiec (Marek DUBIŃSKI) The PLA Association in Wejherowo (Renata SZKOŁA-PENKOWSKA) Review of Publications Malgorzata Kisilowska: ModelIing of Vast Information Systems: Health and Culture) (Adrian ULJASZ) From the PLA Publishing House (Marzena PRZYBYSZ) New Books Flash (Małgorzata JAGIELSKA) Stardust (Andrzej KEMPA) Library Law New Principles of Mass Events Organization (Rafał GOLAT) What Should Libraries Know on Permanent Education? (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell