Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1997, nr 10 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, bibliotekarstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1997
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Od redaktora 1 Listy 2 Jan WOŁOSZ: Informacja o stratach powodziowych w bibliotekach polskich 3 Małgorzata WITKOWSKA: Bibliotekarstwo zawodem stresującym? Syndrom "wypalenia się" w pracy bibliotekarza 6 Małgorzata CEGIEŁKO: Komputeryzacja bibliotek publicznych Lodzi i województwa łódzkiego 9 Mirosława ZYGMUNT: Biblioteka Narodowa: komputerowe bazy danych w Informatorium 14 Ze świata mediów (Ewa KRYSIAK) 19 Z kraju 20 Konferencja nt. "Społeczno-kulturalna i zawodowa kreatywność bibliotekarzy" (Jan BURAKOWSKI) 20 INFOBAZY '97 - bazy danych dla nauki (Elżbieta CZERWIŃSKA) 21 Internet jako źródło informacji w pracy bibliotekarza (Maria Anna JANKOWSKA) 23 Z zagranicy 24 Biblioteka Uniwersytecka w Tours (Aleksandra KASZPER, Grażyna TETELA) 24 Z Warszawy i regionu 27 Sesje varsavianistyczne (Joanna SKRZYPKOWSKA) 27 Kronika (1.07 - 30.09.1997 r.) 28 Doniesienia 30 Przegląd publikacji 31 Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce (Jerzy JAROWIECKI) 31 Sygnały o nowych publikacjach (Ewa MAHRBURG) 33 Strachy na Lachy 34 Con malinconia (Jerzy MAJ) 34 Pyłki (Andrzej KEMPA) 35 From the Editor 1 Letters 2 Jan WOŁOSZ: Information on Flood Losses in Polish Iibraries 3 Małgorzata WITKOWSKA: Librarianship - AStressful Profession? The Syndrome of "Burning out" if you Work as a Librarian 6 Małgorzata CEGIEŁKO: Automation of Public Libraries of Łódź and the Łódź Voivodship 9 Mirosława ZYGMUNT: The National Library: Databases at the Informatorium 14 From the World of Media (Ewa KRYSIAK) 19 Domestic News 20 The Conference on "Sociocultural and Profesional Creaativity of Librarians" (Jan BURAKOWSKI) 20 NFOBAZY '97 - Databases for Science (Elżbieta CZERWIŃSKA) 21 Internet as a Source or Inrormation for Librarians (Maria Anna JANKOWSKA) 23 Foreign News 24 The University Library in Tours (Aleksandra KASZPER, Grażyna TETELA) 24 Warsaw and Regional News 27 The Varsaviana Session (Joanna SKRZYPKOWSKA) 27 Chronicie or Events (July 1 - September 30, 1977) 28 Reported News 30 Publications 31 The Bibliography or Catholic Religious Journals (Jerzy JAROWIECKI) 31 Signals or New Publications (Ewa MAHRBURG) 33 Empty Threats 34 Con malinconia (Jerzy MAJ) 34 Stardust (Andrzej KEMPA) 35