Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1952, z. 4 Warszawa, Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Horodyski, Bogdan. Red.
Data wydania: 1952
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ - TABLE DES MATIERES Artykuły - Articles: STEFAN KOTARSKI: Konferencja ideologiczna czechosłowackich bibliotekarzy naukowych - La Conference ideologique des bibliothecaires savants tcheques 305 JOZEF GRYCZ: Stanisław Bodniak 318 STANISŁAW SIEROTWIŃSKI: Adam Łysakowski, teoretyk nauki o książce - Adam Łysakowski, theoricien de la science du livre 326 MARIA DEMBOWSKA: Normalizacja opisu bibliograficznego - La normalisation de la notice bibliographique 340 WŁADYSŁAW PIASECKI: Biblioteka bez okien. Z nowoczesnej problematyki budownictwa - La bibliotheque sans fenfetres. Des problemes de Parchitecture moderne des bibliotheques 352 STANISŁAW ROMAN: Najstarsze druki polskiego prawa ziemskiego (Syntagmata) - Les plus anciens imprimes du droit foncier polonais (Syntagmata) 363 Recenzje - Comptes rendus: KOCOWSKI BRONISŁAW: Materiały do katalogu inkunabułów. Cz. 1: Format 4. Wrocław 1951 (A.G. i A.K.). BOHATTA HANNS, HODES FRANZ: Internationale Bibliographie der Bibliographien. Frankfurt 1950 (Bronisław Kocowski) 379 Z życia - Actualites: Stan zbiorów rękopiśmiennych Publicznej Biblioteki Miejskiej im. Raczyńskich w Poznaniu (Bernard Olejniczak) 388 Prace nad katalogiem rękopisów Biblioteki Narodowej (B. H.) 394 Ogólnołódzka konferencja bibliotekarzy 397 Resume 398