Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2009, nr 7-8 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Jan WOŁOSZ) Artykuły Henryk HOLLENDER: Porozmawiajmy o architekturze bibliotek Katarzyna WINOGRODZKA: Raport nt. komputeryzacji bibliotek publicznych w 2008 roku Mirosław MATYJA: Specyfika zawodu bibliotekarza w Szwajcarii Beata PODOLSKA: Regulamin biblioteczny - przydatna konieczność Paweł TANEWSKI: Rozbudowa Biblioteki Narodowej w Warszawie Danuta SROKA: Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - jak to zrobiliśmy Sławomir ŻABICKI: Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - sprzęt i oprogramowanie, jego techniczne plusy i minusy Sprawozdania i relacje Konferencja w Sejmie nt.: "Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce" (Maria MILLER) II Ogólnopolska konferencja fonotek "Chrońmy dziedzictwo fonograficzne" (Katarzyna JANCZEWSKA- SOŁOMKO) Bodleian Library w programie bibliotekarskiej wycieczki (Małgorzata KRAWCZYK) Tydzień Bibliotek 2009 (Jan WOŁOSZ) Nasi korespondenci informują "Noc w Bibliotece" Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (Agnieszka FRANKOWSKA) Cyfrowa Nutka Pomorza (Renata SZKOŁA) Spotkanie Sybiraków w bibliotece (Tomasz RUTANA) VI Spotkanie metodyczno-integracyjne nauczycieli bibliotekarzy (Anna ALEKSANDROWICZ i Renata ZUBOWICZ) Sylwetki Radosław Cybulski - wspomnienie w dziesiątą rocznicę śmierci (Jadwiga SADOWSKA) Przegląd publikacji "Forum Bibliotek Medycznych" (Grzegorz M. ŚWIĘĆKOWSKI) Monika Krakowska: Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej (Adrian ULJASZ) Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena PRZYBYSZ) Pyłki (Andrzej KEMPA) Prawo biblioteczne Czy bibliotece potrzebna jest rada biblioteczna? (Lucjan BILŃSKI) Biblioteki publiczne, a wymogi kontrolne finansów publicznych (Rafał GOLAT) Przepisy prawne (TeZar) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Contents Watching Realities (Jan Wołosz) National Convention of the Polish Librarians Association (Jan Wołosz) Articles Henryk HOLLENDER: Let's Talk on Libraries Architecture Katarzyna WINOGRODZKA: Report on Public Libraries Computerization in 2008 Mirosław MATYJA: Specificity of Library Profession in Switzerland Beata PODOLSKA: Library Regulations - Useful Necessity Paweł TANEWSKI: Extension of the National Library in Warsaw Danuta SROKA: Baltic Digital Library - How we Have Done This Sławomir ŻABICKI: Baltic Digital Library - Hardware and Software, It's Technical Pluses and Minuses Events and Reports Conference in the Sejm on "Open Educational Resources in Poland" (Maria MILLER) Second All-Poland Conference of Sound Libraries "Let's Protect Phonographic Heritage" (Katarzyna JANCZEWSKA-SOŁOMKO) Bodleian Library in Light of Librarians Excursion (Małgorzata KRAWCZYK) Libraries Week 2009 (Jan WOŁOSZ) Our Correspondents Report "Night in a Library" in the Jerzy Giedroyć University Library in Białystok (Agnieszka FRANKOWSKA) Digital Note of Pomerania (Renata SZKOŁA) Meeting of Siberian Deportees in a Library (Tomasz RUTANA) Sixth Methodological and Integration Meeting of Teachers-Librarians (Anna ALEKSANDROWICZ i Renata ZUBOWICZ) Profiles Radosław Cybulski - Posthumous Tribute on Tenth Anniversary of Death (Jadwiga SADOWSKA) Review of Publications ”Forum Bibliotck Mcdycznych” (Forum of Medical Libraries) (Grzegorz M. ŚWIĘĆKOWSKI) Monika Krakowska: New Forms of Social Communication in European Educational Space (Adrian ULJASZ) From the PLA Publishing House (Marzena PRZYBYSZ) Stardust (Andrzej KEMPA) Library Law Is a Library Council Needed in a Library? (Lucjan BILIŃSKI) Public Libraries vs Supervisory Requirements of Public Finance (Rafał GOLAT) Legal Regulations (TeZar) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) . In a Nutshell