Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1994, nr 3 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1994
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Od redaktora Artykuły Zbigniew ŻMIGRODZKI: Sprawy niemiłe 2 Wojciech SZYMANOWSKI: O niektórych problemach bibliotek publicznych w 1994 r. 4 Krystyna KUNDERAK: Samorządowe biblioteki Kielecczyzny - wyniki sondażu 7 Maria W ASIK: Komputeryzacja Biblioteki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze 10 Anna ŁOZOWSKA: Odpłatność za usługi biblioteczno-informacyjne w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej 12 Jan BURAKOWSKI: Statystyczny skandal 13 Zautomatyzowane systemy biblioteczne 15 System OPUS (Irena CZARNECKA) 15 Opracowanie rzeczowe dokumentów w systemie TINLIB (Małgorzata PUCH) 17 Z kraju 20 Narada dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych (Mieczysław SZYSZKO) 20 Książka inaczej czyli Muzeum Książki Artystycznej (Jerzy ANDRZEJEWSKI) 21 Z zagranicy . 23 Konferencja nt informacji online w Londynie (Hanna MISIEWICZ) 23 Z Warszawy i regionu 25 Dziewięć lat Warszawskiej Premiery Literackiej (Jolanta BLASZCZYK) 25 Doniesienia 27 Przegląd piśmiennictwa 29 Parker D., Starrett R., Przewodnik po CD-ROM (Marek MARSZAŁEK) 29 Sygnały o nowych publikacjach (Hanna KĘSICKA) 30 Publikacje nadesłane (Jan WOŁOSZ) 32 Strachy na Lachy 33 Fachowiec to fachowiec (Jerzy MAJ) 33 Pyłki (Andrzej KEMPA) 34 Przepisy prawne (TeZar) 35 From the Editor l Articles...... 2 Zbigniew ŻMIGRODZKI: An Unpleasant Subject 2 Wojciech SZYMANOWSKI: On Some Problems of Public Libraries in 1994 4 Krystyna KUNDERAK: Libraries of the Kielce Voivodship Under Self-Govemment. Poll Results .... .7 Maria WASIK: Automation of the Higber Engineering School Library in Zielona Góra 10 Anna ŁOZOWSKA: Charges for Library and Information Services at the Szczecin University of Technology Library 12 Jan BURAKOWSKI: A Statistical Scandal 13 Automated Library Systems 15 OPUS System (Irena CZARNECKA) 15 Indexing in the TINLIB System (Małgorzata PUCH) 17 Domestic News Meeting of Directors of Voivodship Public Libraries (Mieczysław SZYSZKO) Books with a Difference - Museum of the Artistic Book (Jerzy ANDRZEJEWSKI) Foreign News Conference on Information Online in London (Hanna MISIEWICZ) Warsaw and Regional News Nine years of the Warsaw Literary Award (Jolanta BLASZCZYK) Reported News Literature Review Parker D., Starret R.: A CD-ROM Guide (Marek MARSZAŁEK) Forthcoming Books (Hanna KĘSICKA) Books Received (Jan WOLOSZ) Empty Threats A Workman is a Workman (Jerzy MAJ) Stardust (Andrzej KEMPA) Legal Regulations (TeZar)