Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1997, nr 6 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1997
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Od redaktora 1 Trzy pytania 2 W sprawie implementacji systemu INNOPAC - odpowiada dr Jadwiga Sadowska 2 Artykuły 4 Andrzej SZEWC: Wprowadzenie do projektu ustawy o publicznie dostępnych zasobach informacji naukowo-technicznej i o działalności informacyjnej 4 Jan SÓJKA: Ograniczenia w zarządzaniu bibliotekami uczelni państwowych 8 Franciszek CZAJKOWSKI: Wokół koncepcji biblioteki publicznej 12 Bolesław HOWORKA: Bibliotekarskie prawa nabyte 15 Baza danych "Biblioteki w Polsce" 17 Seria wydawnicza. "Biblioteki w Polsce. Informator" Wojewódzkie bazy danych o bibliotekach. Zestawienia informacji o bibliotekach (Edward JAKIMOWICZ) 17 Program BP, zarządzający bazą danych "Biblioteki w Polsce" (KrzysztoC BRAWIŃSKI) 18 Ze świata mediów (Ewa KRYSIAK) 19 Z kraju 20 O kontaktach bibliotekarzy polskich i niemieckich (Andrzej MĘŻYŃSKI) 20 O zbiorach muzycznych na spotkaniu we Wrocławiu (Danuta JĘDROWIAK) 21 Z Warszawy i regionu 22 9O-lecie Biblioteki Publicznej m.st Warszawy (Wiesława ŻUKOWSKA) 22 Doniesienia 23 Przegląd publikacji 27 Kraków-Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku (Zofia SOKÓŁ) 27 Sygnały o nowych publikacjach (Halina MIGAS-BRONIEK) 28 Strachy na Lachy 30 Bałagan zintegrowany (Jerzy MAJ) 30 Pyłki (Andrzej KEMPA) 31 Z żałobnej karty 33 Janusz Dembski 33 Przepisy prawne (TeZar) 35 From the Editor 1 Three Questions 2 Implementation oC the INNOPAC System. An Interview with Dr Jadwiga Sadowska 2 Articles 4 Andrzej SZEWC: Introducing a Draft Act on Public. Access to Scientific and Technical Information Resources and on Information Services 4 Jan SÓJKA: Limitations in the Management of State-owned Academic Libraries 8 Franciszek CZAJKOWSKI: Regarding the Concept of a Public Library 12 Bolesław HOWORKA: Librarians' Acquired Rights 15 "Libraries in Poland" Database 17 Title or Series: "Libraries in Poland. A Guidebook". Voivodship Databases on Libraries. Inrormation on Libraries (Edward JAKIMOWICZ) 17 BP. "Libraries in Poland" Database Management Software (Krzysztof BRAWIŃSKl) 18 From the World or Media (Ewa KRYSIAK) 19 Domestic News 20 On Contacts or Polish and German Librarians (Andrzej MĘ2:YŃSKI) 20 On Mwic CoUections at the Meeting in Wrocław (Danuta JĘDROWICZ) 21 Warsawand Regional News 22 90th Anniversary or the Warsaw Public Library (Wiesława 2:UKOWSKA) 22 Reported News 23 Review of publications 27 Cracow-Lvov: Beoks, Periodicals and Libraries or the 19th and 20th Century (Zofia SOKÓL) 27 Signals or New Publications (Halina MIGAS-BRONIEK) 28 Empty Threats 30 Integrated Mess (Jerzy MAJ) 30 Stardust (Andrzej KEMPA) 31 Obituary 33 Janusz Dembslci 33 Legal Regulations (TeZar) 35