Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2007, z.2 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2007
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Od Redakcji (Barbara Sosińska-Kalata) Informacja Dyrektora Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie (Marcin Drzewiecki) Artykuły BARBARA SZCZEPAŃSKA: Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repozytoriach europejskich. Zagadnienia prawnoautorskie KARINA NABIAŁCZYK: Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach uczelni wyższych ANNA SZCZEPAŃSKA: Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce PIOTR MALAK: Interfejs użytkownika katalogu bibliotecznego online - propozycja usprawnienia BARBARA MAUER-GÓRSKA: Evidence - based: nowa metoda analityczno- syntetycznego opracowania publikacji naukowych Sprawozdania „Wieliczka. Miasto i powiat". Wystawa regionalna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Adrian Uljasz) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Ewa Bagłajewska-Miglus, Reiner Berg: Polnisch Worterbuch fur Bibliotheken. Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch. Wiesbaden 2006 (Janusz Dunin) Elżbieta Barbara Zybert: Jakość w działalności bibliotek. Oceny - pomiary - narzędzia. Warszawa 2007 (Iwona Pugacewicz) Druki ulotne i okolicznościowe - wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Wojnowice, 8-10 października 2004 r. Red. nauk. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń przy współpracy E. Herden. Wrocław 2006 (Jacek Puchalski) Beata Żołędowska-Król: Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice 2006 (Joanna Wróbel) Wanda Ciszewska: Książka w Toruniu w latach 1945-1950. Ruch wydawniczo-księgarski. Toruń 2005 (Joanna Gomoliszek) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z Życia SBP Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2006 r. (Jadwiga Sadowska) Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za 2006 r. (Sylwia Błaszczyk) Kronika (Zdzisław Gębołyś) Wydawnictwa otrzymane Wskazówki dla autorów TABLE OF CONTENTS Editorial (Barbara Sosińska-Kalata) Message from the Director of the Centre of Library, Information and Documentation Education at Warsaw (Marcin Drzewiecki) Articles BARBARA SZCZEPAŃSKA: Rules for Publishing Digital Objects in European Repositories. Copyright Issues KARINA NABIAŁCZYK: Organizing Remote Access to Licensed Electronic Resources in Polish Academic Libraries ANNA SZCZEPAŃSKA: Basic Information Retrieval Strategies and Their Application PIOTR MALAK: OPAC End-User Interface - Improvement Proposal BARBARA MAUER-GĂ“RSKA: Evidence - Based: New Method of Analytico- Synthetic Indexing of Research Papers Reports „Wieliczka. Miasto i powiat". Wystawa regionalna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej („Wieliczka - town and region”. Regional exhibition in the Province Public Library) (Adrian Uljasz) Reviews and literature surveys Ewa Bagłajewska-Miglus, Reiner Berg: Polnisch Worterbuch fur Bibliotheken. Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch. Wiesbaden 2006 (Janusz Dunin) Elżbieta Barbara Zybert: Jakość w działalności bibliotek. Oceny - pomiary - narzędzia (Quality in Library Activities. Evaluation - Measures - Tools). Warszawa 2007 (Iwona Pugacewicz) Druki ulotne i okolicznościowe - wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wojnowice, 8-10 października 2004 (Ephemera - Value and Functions. International research conference proceedings, Wojnowice, October 8-10, 2004). Red. nauk. Đš. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń przy współpracy E. Herden. Wrocław 2006 (Jacek Puchalski) Beata Żołędowska-Król: Wizerunek biblioteki publicznej (The Image of Public Library). Katowice 2006 (Joanna Wróbel) Wanda Ciszewska: Książka w Toruniu w latach 1945-1950. Ruch wydawniczo- księgarski (Books in Toruń in the Years 1945-1950. Publishing and Bookselling Movement). Toruń 2005 (Joanna Gomoliszek) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) News from SBP (Polish Librarians Association) 2006 Łysakowski Scientific Award (Jadwiga Sadowska) Report on the activities of SBP regional units in 2006 (Sylwia Błaszczyk) Chronicle (Zdzisław Gębołyś) Publications received Guidelines for Authors