Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1994, nr 11-12 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1994
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Trzy pytania 3 Odpowiada dr hab. Marta Grabowska z IBIN UW i Centrum Europejskiego UW 3 Artykuły 7 Bolesław HOWORKA: Biblioteki szkolne i pedagogiczne a projekt nowej ustawy bibliotecznej 7 Maurice B. LINE: Tendencje rozwojowe w światowej informacji. Cz. II 12 John HICKS: Radykalne zmiany w brytyjskim bibliotekarstwie publicznym 16 Hanna MISIEWICZ: Kod kreskowy w bibliotece 21 Geza FULOP: TEMPUS - wykorzystana szansa w kształceniu bibliotekarzy węgierskich 23 Z kraju 27 Kurs nt zarządzania bibliotekami (Jolanta STĘPNIAK, Jadwiga WOŹNIAK) 27 Bibliologia wobec wielojęzyczności (Józef SZOCKI) 29 Z Warszawy i regionu 30 Automatyzacja- i konserwacja w Dziale Starych Druków i Rękopisów (Marta PARNOWSKA) 30 Doniesienia 33 Przegląd piśmiennictwa Janusz Kapuścik: W kręgu lekarzy, uczonych i bibliofilów (Halina DUSIŃSKA) 3S Sygnały o nowych publikacjach (Ewa MAHRBURG) 36 KUMAK - Klub Użytkowników MAKa 38 Uwagi o Klubie i MAKu (Barbara RZECZKOWSKA) 38 Strachy na Lachy 39 Pierogi XXI w. (Jerzy MAJ) 39 Pyłki (Andrzej KEMPA) 40 CONTENTS Three Questions 3 Interview with Dr Marta Grabowska, Institute of Library and Information Science IBIN, University of Warsaw, and European Centre of the University of Warsaw 3 Articles: 7 Bolesław HOWORKA: School and Pedagogical Libraries in the Draft of a New Library Act 7 Maurice B. LINE: Trends and Developments in the W orld Information Scene. Part Two 12 John HICKS: Radical Changes in British Public Libraries 16 Hanna MISIEWICZ: Barcoding in a Library 21 Geza FULOP: TEMPUS - A Chance Used in Librarians' Training in Hungary 23 Domestic News27 Course on Library Management (Jolanta STĘPNIAK, Jadwiga WOŹNIAK) 27 Bibliology v. Multilingualism (Józef SZOCKI) 29 Warsaw and Regional News 30 Automation and Conservation in the Department of Old Prints and Manuscripts (Marta PARNOWSKA) 30 Reported News 33 Literature Review 3S Janusz Kapuścik: W kręgu lekarzy, uczonych i bibliofilów (Inside the Community of Doctors, Scholars, and Bibliophiles) (Halina DUSIŃSKA) . . . . . . . . . . . 3S Signals of New Publications (Ewa MAHRBURG) 36 KUMAK - Club of MAK Users 38 Remarks on the Club and MAK (Barbara RZECZKOWSKA) 38 Empty Threats 39 Dumpling, 21st Cent. (Jerzy MAJ) 39 Stardust (Andrzej KEMPA) 40