Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2006, z.2 Warszawa, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

W numerze artykuły dotyczące: Dysertacje via Internet. Projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w Niemieckiej Bibliotece Naukowej, Typologia zasobów Ukrytego Internetu, Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć, Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Artykuły: ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Dysertacje via Internet. Projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w Niemieckiej Bibliotece Naukowej NATALIA PAMUŁA-CIEŚLAK: Typologia zasobów Ukrytego Internetu ANNA SZCZEPAŃSKA: Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć BARBARA JANCZAK: Rosyjska Biblioteka Narodowa dawniej i dziś Z warsztatów badawczych EWA BUSSE-TURCZYŃSKA: Zmiany w polskich bibliotekach uczelni medycznych po wprowadzeniu elektronicznych źródeł informacji (analiza ankiety) Sprawozdania VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w." (Kraków, 16-18 listopada 2005 r.) (Zofia Sokół) „Biblioteki cyfrowe w Polsce i ich zamierzenia". Seminarium Krajowej Rady Bibliotecznej i Biblioteki Narodowej (Warszawa, 28 lutego 2006 r.) (Joanna Potęga) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator. Poznań 2005 (Maria Kalczyńska) Elżbieta Gondek -.Józefa Andrzeja Załuskiego dzieło bibliograficzne i bibliologiczne. Katowice 2005 (Agnieszka Bajor) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z życia SBP Sprawozdanie z działalności SBP w 2005 r. (czerwiec-grudzień 2005 r.) (Sylwia Błaszczyk) Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP za okres 6.06-31.12.2005 r.(Maria Burchard) Działalność sekcji, komisji i zespołów przy ZG SBP w 2005 r. (Teresa Arendt) Działalność Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP w 1. 2001-2005 (Elżbieta Stefańczyk) Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za 2005 r. (Jadwiga Sadowska) Kronika krajowa (Hanna Łaskarzewska) Kronika zagraniczna (Zdzisław Gębołyś) Wydawnictwa otrzymane Wskazówki dla autorów Articles ANETA JANUSZKO-SZAKIEL: Dissertations via Internet. The Project for Electronic Archivization of Scientific Theses at the National Library of Germany NATALIA PAMUŁA-CIEŚLAK: Typology of Invisible Web Resources ANNA SZCZEPAŃSKA: Strategy, Heuristics and Tactics of Information Retrieval. An Attempt to Distinguish and Define the Concepts BARBARA JANCZAK: The National Library of Russia - Past and Present Research reports EWA BUSSE-TURCYŃSKA: Changes Caused by the Introduction of Electronic Information Sources into Polish Medical University Libraries. A Report on the Survey Results Reports Eighth International Scientific Conference „Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" („Kraków - Lwów: books, journals, 19th and 20th century libraries", Cracow, November 16-18, 2005) (Zofia Sokół) „Biblioteki cyfrowe w Polsce i ich zamierzenia" („Polish digital libraries and their plans for future"). The seminar run by Krajowa Rada Biblioteczna (the National Library Council) and the National Library of Poland (Warsaw, February 28, 2006) (Joanna Potęga) Reviews and literature surveys Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator. [The Guide on Polish Libraries Abroad in the Period between 1938 and 1948]. Poznań 2005 (Maria Kalczyńska) Elżbieta Gondek: Józefa Andrzeja Załuskiego dzieło bibliograficzne i bibliologiczne. (Józef Andrzej Zatuski's Bibliographical and Bibliological Achievements]. Katowice 2005 (Agnieszka Bajor) Polish literature survey (Barbara Koryś) Foreign publications (Jacek Wojciechowski) News from SBP (Polish Librarians Association) The report on SBP activities in the period between June and December 31, 2005) (Sylwia Błaszczyk) The report on the activities of SBP Executive Board in the period between June 6 and December 31, 2005 (Maria Burchard) The activities of sections, committees and groups of SBP Executive Board in 2005 (Teresa Arendt) The activities of the Group for the Regional Bibliography of SBP Executive Board in the period between 2001 and 2005 (Elżbieta Stefańczyk) The Adam Łysakowski Scientific Award 2005 granted by the Polish Librarians Association (Jadwiga Sadowska) National chronicle (Hanna Łaskarzewska) Foreign chronicle (Zdzisław Cębołyś) Publications received Guidelines for Authors