Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1972, z. 1 Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red.
Data wydania: 1972
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ Od Redakcji Artykuły HELENA WIĘCKOWSKA: Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. Problemy dyskusyjne 7 KONRAD ZAWADZKI: Problemy bibliografii retrospektywnej czasopism polskich 23 WŁADYSŁAWA BORKOWSKA: Dwudziestopięciolecie działalności Publicznej Biblioteki Instytutu Urbanistyki i Architektury w Warszawie 39 Opinie. Poglądy. Propozycje ADAM MUSZYŃSKI: Nowy gmach Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 51 Doniesienia Międzynarodowy Rok Książki 1972 (Cecylia Duninowa) 69 Konwencje UNESCO w sprawie międzynarodowej wymiany wydawnictw (Leon Łoś) 72 Sprawozdania Sesja Rady Naczelnej IFLA we Frankfurcie w 1968 r. (Jan Baumgart) 79 Recenzje Ratowanie dóbr kultury w czasie okupacji hitlerowskiej .Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945. Księga zbiorowa pod red. Stanisława Lorentza. T. 1-2. Warszawa 1970. (Elżbieta Słodkowska) 85 Czytelnictwo M. WALENTYNOWICZ: Podstawy czytelnictwa powszechnego. Wrocław 1970. (Jadwiga Kołodziejska) 88 Kształcenie bibliotekarzy G. BRAMLEY: A history of library education. London 1969. (Bolesław Swiderski) 92 Normalizacja B. HOUGHTON: Standardization for documentation. London. 1969. (Janina Pelcowa) Międzynarodowa wymiana wydawnictw L. ŁOS, J. RADOŻYCKI: Problemy międzynarodowej wymiany wydawnictw Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 1970. (Krystyna Stachowska) 102 Import czasopism Wykaz czasopism naukowych prenumerowanych w krajach kapitalistycznych przez odbiorców resortowych i pozaresortowych w roku 1970. Warszawa 1970. (Bolesław Swiderski) 105 Wiadomości urzędowe Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw 113 Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych 118 Zarządzenie Nr 13/71 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej, działającej przy Polskiej Akademii Nauk 124 Decyzja Nr 210/71 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie powołania Komisji d/s bibliotek, informacji naukowej i archiwum PAN 124 Z żałobnej karty Jan Augustyniak 1893-1971. (Izabela Nagórska) 127 Kronika krajowa i zagraniczna 133 Wydawnictwa otrzymane 139 Nasi autorzy 140 CONTENTS Editorial 5 Articles HELENA WIĘCKOWSKA: The university education of librarians. Recent trends and problems 7 KONRAD ZAWADZKI: Problems of the retrospective bibliography of Polish periodicals 23 WŁADYSŁAWA BORKOWSKA: The Public Library of the Institute of City Planning and Architecture-twenty five years of activity 38 Opinions. Views. Propositions ADAM MUSZYŃSKI: The new library building of the School of Economics in Sopot. A user's opinion 51 Communications The International Book Year 68 The UNESCO conventions concerning the international exchange of publications 72 Reports The General Council of IFLA in Frankfurt (1968) 79 Book Reviews 85 Official news 113 Obituary 127 Chronicie 13S Books and periodicals received 139 Notes on contributors 140