Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2006, nr 10 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, bibliotekarstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2006
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Artykuły Artur PASZKO: Impresje na temat hybrydyzacji usług bibliotek publicznych w Polsce Dagmar GIERSBERG: "BIX - Der Bibliotheksindex" - narzędzie stałego rozwoju jakości Bolesław HOWORKA: Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie Magdalena KARCIARZ: Zawód bibliotekarz: świadomość i tożsamość Rafał GOLAT: Kontekst prawny działalności wydawniczej bibliotek Z bibliotek Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej - pięć lat praktycznych działań biblioteki powiatowej (Ewa TRONECZEK) Sprawozdania i relacje XIX spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP (Marzena PRZYBYSZ) Przegląd publikacji Grażyna Straus, Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy (Adrian ULJASZ) Sygnały o nowych publikacjach (Lidia BĄKOWSKA) Publikacje otrzymane (jw) Pyłki (Andrzej KEMPA) Przepisy prawne (TeZar) Wyjaśnienia prawne Dotychczas dokonane zmiany w ustawie o bibliotekach (Lucjan BILIŃSKI) Status Rady Archiwalnej i jej nowy skład (Lucjan BILIŃSKI) Konsekwencje krytyki władzy samorządowej (Lucjan BILIŃSKI) Awans po ukończeniu podyplomowych studiów bibliotekoznawczych (Lucjan BILIŃSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Articles Artur PASZKO: Some Impressions on the Hybridization of Public Libraries Services in Poland Dagmar GIERSBERG: "BIX - Der Bibliotheksindex" - a Tool for a Permanent Quality Development Bolesław HOWORKA: Digital Library and Copyright Magdalena KARCIARZ: Library Profession: Consciousness and Identity Rafał GOLAT: Legal Context of the Libraries Publishing Activities From Libraries Library in Bielsko-Biała - Five Years of Practical Activities as a District Library (Ewa TRONECZEK) Events and Reports 19th Meeting of the PLA Team for Regional Bibliography Questions (Marzena PRZYBYSZ) Review of Publications Grażyna Straus, Modelowi sukcesorzy, indywidualiści, eklektycy (Model Heirs, Individualists, Eclectics) (Adrian ULJASZ) New Books Flash (Lidia BĄKOWSKA) Publications just Received (jw) Stardust (Andrzej KEMPA) Legal Regulations (TeZar) Legal Explanations Changes in the Libraries Act that Have Been Made already (Lucjan BILINSK]) Polish Council of Archives? Its Status and New Composition (Lucjan BILINSKI) Some Consequences of a Critique of the Local Authorities (Lucjan BILIŃSKI) Promotion to Higher Oł1ices arter Completing any Postgraduate Studies in Library Science (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell