Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 1981, nr 2 Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa

Temat i słowa kluczowe : informatologia, systemy informacyjne, języki informacyjne,
Autorzy: Ługowski, Bronisław. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej
Data wydania: 1981
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

1 Н Uniejewska Idea Centralnej Biblioteki Ekonomicznej w Polsce 3

2 A Królikowska: Kształtowania uaług informacyjnych w naukowej bibliotece technicznej 15

3 B Soaidaka: Struktura wyrażaiH Języków inforaacyjnych

8 konotacyjna i danotecyjna interpretacja ich znaczenia 41

4 W Seroka: Niektóra zegedniania deakryptorów ważonych 61

5 E Chaialawaka-Gorczyoet Organizacja zbioru informacji jako element Języka systemu informacyjno-wyszukiwawczego 83

Materiały i przyczynki

1 M Grebowake, A Siterakat Nowe czaaopiaao brytyjskie poświęcona probleaoa inforaacji w naukach apołacznych 99

2 H Uniajewake: Bibliografia ekonoaiczna w europejskich krajach aocjeliatycznych Inforaacje i-cherakteryatyke ogólne 

Recenzje i omówienie

1 Wiele głosów w Jadnya świacie - E Stoleraka 114

2 Probleay inforaacji naukowej - M, Górny 118

3 Litareture naukowa - uczeni - wydawcy - H Górny 122

4 Biblioteki naukowe - M Leczycke 127

5 Zagadnienia aocjo- 1 paychollngwletyki a definicje ayateau Językowego - B Soaióaka 131

163

Kronika

1 Analiza ayateaowa bibliotek Ogólnopolskie aeainarlua naukowe Oanowice 23-28 II 1981 r - M Nawrocka 139

2 Narada atalej grupy roboczej da Autooatyzacji Międzynarodowego Syatemu Informacyjnego Nauk Społecznych Warszawa, 18-23 V 1981 r - 3 Lenart 142

3 VI Posiedzenie Rady Międzynarodowego Syatemu Informacyjnego Nauk Społecznych Praga, 15-19 VI 1981 r - 0 Lanart 145

4 Ogólnopolska Międzybiblioteczna Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" - K Wyczańska 151

5 Stowarzyezenie Bibliotekarzy Poleklch Krajowy Zjazd Delegatów, Warszawę, 11-13 V 1981 r - K Wyczańska 157

6 Aniela Szwejcerowa-Gruszczyńaka /1905-1981/ 161