Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2008, nr 7-8 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2008
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Listy W sprawie niejasności... prawnych (Jacek WOJCIECHOWSKI) Artykuły Aneta DRABEK: Cyfrowy warsztat pracy bibliotekarza Jadwiga KOTULSKA: Konwergencja jako konsekwencja rewolucji technologii informatycznych i jej wpływ na kształt współczesnych bibliotek Iwona ZBROSZCZYK: Europeana - Europejska Biblioteka Cyfrowa Bolesław HOWORKA: O statucie biblioteki ... i nie tylko Monika WÓJCIK-BEDNARZ: 15 lat Biblioteki Austriackiej w Opolu - bilans działalności i spojrzenie w przyszłość Z bibliotek Rok 2007 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach (MBP) Sprawozdania i relacje Tydzień Bibliotek 2008 (Jan WOŁOSZ) Nocą w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego licho nie śpi... (Bożena JASKOWSKA) Łódzka konferencja nt. "Przestrzeń informacyjna książki" (Adrian ULJASZ) Spotkanie ekspertów EBLIDA ds. prawa informacyjnego (Barbara SZCZEPAŃSKA) Nasi korespondenci informują Rozbudowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim (Renata TAWFIK) Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji w Elblągu (Anna SZELĄG) Czym jest dla nas Europa? - spotkanie w Książnicy Pomorskiej (Cecylia JUDEK) CZYTELMANIA w Tarnogrodzie (MBP Tarnogród) Seniorzy poznają potencjał Internetu (Tomasz RUTANA) Przegląd publikacji Nekrologi "Kuriera Warszawskiego" 1821-1939 (Andrzej KEMPA) Sygnały o nowych publikacjach (Marzena PRZYBYSZ) Publikacje otrzymane (jw) Z żałobnej karty Krystyna Ramlau-Klekowska (20.12.1929 - 5.05.2008)(Jadwiga SADOWSKA) Lucyna Sułkowska (30.06. 1944 - 5.04.2008) (Jerzy ANDRZEJEWSKI) Pyłki (Andrzej KEMPA) Prawo biblioteczne Przepisy prawne (TeZar) Darowizny w działalności bibliotek (aspekt cywilny i podatkowy) (Rafał GOLAT) Regulamin organizacyjny biblioteki publicznej (Rafał GOLA T) Obrona prawnych podstaw funkcjonowania bibliotek szkolnych i uprawnień nauczycieli bibliotekarzy (Lucjan BILIŃSKI) Zmiana zasad wynagradzania bibliotekarzy w placówkach naukowych i jednostkach PAN (Lucjan BILIŃSKI) Kto ustala strukturę organizacyjną biblioteki publicznej? (Lucjan BILIŃSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Letters On Legal Vaguesness (Jacek WOJCIECHOWSKI) Articles Aneta DRABEK: Digital Workspace for one Librian Jadwiga KOTULSKA: Convergence as a Result Information Technology Revolution and its Impact on Shape of Modern Libraries Iwona ZBROSZCZYK: Europeana - European Digital Library Bolesław HOWORKA: On Library Status but not only Monika WÓJCIK-BEDNARZ: Fifteen Years of the Austrian Library in Opole Outocomes and Prospects From Libraries 2007 in the Town Public Library in Brzeziny Events and Reports Week of Libraries '2008 (Jan WOŁOSZ) One Night in the University Library Rzeszów: you never know what might happen (Bożena JASKOWSKA) Conference on "Information Space for a book" in Łódź (Adrian ULJASZ) Meeting of EBLIDA Expert Group on Information Law (Barbara SZCZEPAŃSKA) Our Correspondents Report Expansion of the Voievodship and City Public Library in Gorzów Wielkopolski (Renata TAWFIK) Library Centre for Online Education in Elbląg (Anna SZELĄG) What is Europe for us? - Meeting in the w Pomeranian Library (Cecylia JUDEK) Promotion of Readership in Tarnogród (Town Public Library) Seniors are becoming familiar with Internet (Tomasz RUTANA) Review of Publications Nekrologi "Kuriera Warszawskiego" 1821 - 1939 (Obituaries in "Kurier Warszawski") (Andrzej KEMPA) New Books Flash (Marzena PRZYBYSZ) Just Received (jw) Obituaries Krystyna Ramlau-Klekowska(20.12.1929-5.05.2008)(Jadwiga SADOWSKA) Lucyna Sułkowska (30.06. 1944 - 5.04.2008) (Jerzy ANDRZEJEWSKI) Stardust (Andrzej KEMPA) Library Law Legal Regulations (TeZar) Donations in Libraries Activities (Legal and Tax Aspect) (Rafał GOLAT) Organizational Rules for a Public Library (Rafał GOLAT) Protection of Legal Bases for School Libraries Activities and Rights of Librarians in These Libraries (Lucjan BILIŃSKI) Change of Rules of Salaries for Librarians who are Employed in Research Institutions and Organizational Units of the Polish Academy of Science (Lucjan BILIŃSKI) Who is to Establish Organizational Structure of a Public Library? (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell