Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1955, z. 2 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Horodyski, Bogdan. Red.
Data wydania: 1955
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ - TABLE DES MATIERES Artykuły - Articles: MARIAN ŁODYNSKI: Teoria i praktyka - Theorie et pratique 97 KONSTANTY JAŻDŻEWSKI: Specjalizacja naukowa i znajomość języków obcych w bibliotekach naukowych (Dokończenie) - Specialisation scientifique et connaissance de langues etrangeres' dans les bibliotheques savantes 112 ALEKSANDRA SZABUNIEWICZOWA: Przysposobienie praktyczne i zawodowe młodych kadr bibliotekarskich - La preparation ipnaitaque des jieunes cadres de bibliothecaires 119 ZYGMUNT MAJEWSKI: Bibliotekarstwo w Niemieckiej Republice Demokratycznej - Les bibliothegues de la Republique Populaire Allemande 127 IRENA TREICHEL: Niewydany tom trzeci „Bibliograficznych ksiąg dwojga" J. Lelewela - Le tome 3 inedit de „Bibliograficznych ksiąg dwojga” de J. Lelewel 145 JANINA KRAMM: Henryk Kołodziejski jako bibliotekarz - Henryk Kołodziejski comme bibliothecaire 157 Recenzje i sprawozdania - Comptes-rendus: HELENA JĘDRZEJOWSKA, MARIA PELCZAROWA: Katalog inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku. Gdańsk 1954 (Maria Cytowska). JAN BAUMGART: Bibliografia Historii Polskiej za r. 1949. Wrocław 1954 (Wanda Krajewska). ZENTRALBLATT FUR BDBLIOTHEKSWESEN. Jg 66: 1952 (Zbigniew Daszkowski) 163 Z życia - Actualites: Tytuły naukowe przyznane bibliotekarzom przez CKK 176 Zbiory Biblioteki im. Zielińskich Tow. Naukowego Płockiego (Czesław Gutry) 177 Kształcenie bibliografów (Zofia Makowiecka) 182 V Sesja Naukowa Politechniki Gdańskiej (B. Horodyski) 185 Plenum Zarządu Gł. SBP 187 Wiadomości bibliograficzne - Nouvelles bibliographiques 190 Resumes 192