Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1954, z. 4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : organ naukowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Horodyski, Bogdan. Red.
Data wydania: 1954
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ - TABLE DES MAITRES Artykuły - Articles: HELENA WALTEROWA: Zagadnienie rozwoju czytelnictwa wśród studentów szkół‚ wyższych - Les problemes de l'evolution de la lecture chez les etudiants des ecoles superieures . 289 EDMUND Józefowicz: Regulamin jednolity dla bibliotek naukowych (Artykuł‚ dyskusyjny) - Le reglement unique pour les bibliotheques savantes (Article de discussion) .... 300 LEON KRZEMIENIECKI: Uwagi i przyczynki do badańczytelnictwa - Observations sur l'atude de la lecture publique 303 Józef PODGÓRECZNY: Głos w dyskusji o sprawie czytelnictwa - Une voix dans la discussion sur la lecture publique 317 BERNARD OLEJNICZAK: Zagadnienie zbiorów specjalnych w bibliotekach powszechnych - Probleme de collections speciales dans les bibliotheques non savantes 321 EDWARD MUSZALSKI: Biblioteka Rady Adwokackiej w Warszawie - La Bibliotheque du Conseil d'Avocats a Varsovie 330 Recenzje - Compte-rendus: CZESŁAW GUTRY: Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism. Wrocław 1953 (Jadwiga Czachowska). CH. TRENKOW: Sprawoczno-bibliografskata rabota w masowata bibioteka. Sofia 1953 (Halina Kalita-Cirlić). BIBLIOGRAFIJATA W SSSR I STRANITE S NARODNA DEMOKRACIJA. Sofia 1953 (Halina Kalita-Cirlić). ASLIB PROCEEDINGS. Vol. 2, 3, 4, London 1950-1952 (Wanda Krajewska) 343 Nekrologi - Necrologie Józef Grycz 359 Helena Radlińska 360 Z życia - Actualites: Tytuły naukowe przyznane czynnym bibliotekarzom przez Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki 361 Statut Biblioteki Narodowej 361 Narada bibliotekarska w Lublinie 366 Wrocławska Konferencja Naukowa (Bogdan Horodyński) 367 Zespołowa praca łódzkich bibliotek naukowych (Zygmunt St. Dylik) 372 Sprawy Stowarzyszenia - L'activita de l'Association des Bibliothecaires Polonais: II plenarne posiedzenie Zarządu Gł. SBP 375 Wiadomości bibliograficzne - Nouvelles bibliographiques 379 Resumes 383