Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1996, nr 1 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1996
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Redagujemy "Bibliotekarza" od pięciu lat (Jan WOŁOSZ) 1 Listy 3 Artykuły 5 Michael SMETHURST: Wspólna praca w Europie 5 Jacek WOJCIECHOWSKI: Kompleks pustego portfela 8 Elżbieta Barbara ZYBERT: Działalność bibliotek publicznych na rzecz specjalnych kategorii użytkowników 11 Barbara SOSIŃSKA-KALATA: Reforma programów kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej realizowanych w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego 15 Ze świata mediów (Ewa KRYSIAK) 20 Z kraju Kształcenie dla przyszłości (Mieczysław SZYSZKO) 21 III Forum Informacji Naukowej i Technicznej (INT) (Andrzej GROMEK) 23 Z Warszawy i regionu 27 Międzynarodowe targi technologii informacyjnych dla bibliotek "Libtech International '95" (Joanna SKRZYPKOWSKA) 27 Doniesienia 29 Przegląd publikacji 31 Dusińska Halina: Stanisław Konopka 1896-1982 Zarys monograficzny (Andrzej JOPKlEWICZ) 31 Sygnały o nowych publikacjach (Halina MIGAS-BRONIEK) 33 Publikacje nadesłane 35 Strachy na Lachy 36 Mądrość prawdziwa (Jerzy MAJ) 36 Pyłki (Andrzej KEMPA) 37 Five Years of Editing "Bibliotekarz" (Jan WOŁOSZ) 1 Letters 3 Articles 5 Michael SMETHURST: Working Together in Europe 5 Jacek WOJCIECHOWSKI: An Empty Wallet Complex 8 Elżbieta Barbara ZYBERT: Public Libraries for the Benefit of Special Categories of Users 11 Barbara SOSIŃSKA-KALATA: Reform of CurricuJa in Librarlanship and Information Science at the Institute of Library and Information Science, University of Warsaw 15 From the World of Media (Ewa KRYSIAK) 20 Domestic News 21 Education for the Future (Mieczysław SZYSZKO) 21 The 3rd Forum of Scientific and Technical Information (Andrzej GROMEK) 23 Warsaw and Regional News 27 International Fair of Information Technologies for Libraries "Libtech International '95" (Joanna SKRZYPKOWSKA) 27 Stardust (Andrzej KEMPA) 29 Reported News 31 Review of Publications 31 Dusińska Halina: Stanisław Konopka 1896-1982. Zarys monograficzny (Stanisław Konopka 1896-1982. A Monographic Outline) (Andrzej JOPKIEWICZ) 31 Signals of New Publications (Halina MIGAS-BRONIEK) 33 Books Received (jw) 35 Empty Threats 36 True Wisdom (Jerzy MAJ) 37