Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2009, nr 11 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : informacja naukowa, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Artykuły Jadwiga SADOWSKA: Na marginesie zarządzania - uczestnictwo w zarządzaniu biblioteką Anna BIERNACKA-BRYK: Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej Emilia LEPKOWSKA: Promocja, usługi i komunikacja w bibliotece naukowej: doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej Wojciech KOWALEWSKI: Komputeryzacja miejskich bibliotek publicznych w Krakowie w systemie SOWA 2 Grażyna JAROSZEWICZ, Paweł RYGIEL: Serwis "Normy, formaty, standardy" Biblioteki Narodowej 14 Z bibliotek Bawarska Biblioteka Państwowa jako nowoczesny ośrodek informacji i usług bibliotecznych (Małgorzata KOWALSKA, Wanda A. CISZEWSKA) Jubileusz 40-lecia Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku (Maria STOLNICKA) Nasi korespondenci informują Festyn biblioteczny w Oleśnicy (Anna ZIELIŃSKA-RYBAK) Biblioteka w Milejewie – gdy ma się 30 m2 (Kamil PAWELAK) II Sportowy Turniej Bibliotekarzy w Katowicach (Agnieszka KOSMALA) Przegląd publikacji Z oficyny Wydawniczej SBP (Marzena PRZYBYSZ) Sygnały o nowych publikacjach (Marzena PRZYBYSZ) Prawo biblioteczne Zastrzeżenia praw autorskich a kserowanie materiałów bibliotecznych (Rafał GOLA T) Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli (Lucjan BILIŃSKI) Wybór patrona biblioteki (Lucjan BILIŃSKI) Pyłki (Andrzej KEMPA) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Contents Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Articles Jadwiga SADOWSKA: On the Fringes of Management - Participation in a Library Management Anna BIERNACKA-BRYK: Regional Education in a School Library Emilia LEPKOWSKA: Promotion, Services and Communication in a Research Library: Experiences of the Main Library of the Poznan University of Technology Wojciech KOWALEWSKI: Computerization of Town Public Libraries in Kraków by the SOWA2 System Grażyna JAROSZEWICZ, Paweł RYGIEL: Service "Standards and Formats" from the National Library From Libraries Bayern Staatsbibliothek as a Modern Centre of Information and Library Services (Małgorzata KOWALSKA, Wanda A. CISZEWSKA) Forty Years of the Main Library of the Pomeranian University in Słupsk (Maria STOLNICKA) Our Correspondents Report Library Festivities in Oleśnica (Anna ZIELIŃSKA-RYBAK) A Library in Milejewo - To be 30 m2 (Kamil PAWELAK) Second Librarians Championship in Katowice (Agnieszka KOSMALA) Review of Publications From the PLA Publishing House (Marzena PRZYBYSZ) New Books Flash (Marzena PRZYBYSZ) Library Law Copyright Stipulations vs Library Materials Photocopying (Rafał GOLAT) Criteria and Procedure for Assignement Awards for Teachers (Lucjan BILIŃSKI) Choice of a Library Patron (Lucjan BILIŃSKI) Stardust (Andrzej KEMPA) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell